Articles for this issue


1 Research Article
2 Research Article
3 Research Article
4 Research Article
5 Research Article
6 Research Article
YETİŞKİNLER İÇİN A*** SOSYAL BECERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ , 69-88
DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A*** SOCIAL SKILL TEST FOR ADULTS
Arkun TATAR -- Hüdanur ÖZDEMİR - Fadime DİNDAR HAŞLAK - Şükrü ATSIZELTİ - Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU - Feyza ÇAVUŞOĞLU, Behmen ÇELİKBAŞ - Ayşe Refia UYSAL - Nazlıcan TOKLU - Gizem UYĞUR - Melek ASTAR - Gaye SALTUKOĞLU

7 Research Article
8 Research Article
9 Research Article
10 Research Article
11 Research Article
12 Research Article
13 Research Article
14 Research Article
15 Research Article
16 Research Article
17 Research Article
18 Research Article
19 Research Article
20 Research Article
21 Research Article
22 Research Article
23 Research Article
24 Research Article
25 Research Article
26 Research Article
27 Research Article
28 Research Article
29 Research Article
30 Research Article
31 Research Article
32 Research Article
33 Research Article
34 Research Article
35 Research Article
36 Research Article
37 Research Article
38 Research Article
39 Research Article
40 Research Article