Articles for this issue


Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
YETİŞKİNLER İÇİN A*** SOSYAL BECERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ̇, 69-88
DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A*** SOCIAL SKILL TEST FOR ADULTS
Arkun TATAR -- Hüdanur ÖZDEMİR - Fadime DİNDAR HAŞLAK - Şükrü ATSIZELTİ - Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU - Feyza ÇAVUŞOĞLU, Behmen ÇELİKBAŞ - Ayşe Refia UYSAL - Nazlıcan TOKLU - Gizem UYĞUR - Melek ASTAR - Gaye SALTUKOĞLU

Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article
Research Article