VETERİNERİN DEĞİŞEN İŞLEVİ: BİR KENTLEŞME GÖSTERGESİ

Author:

Year-Number: 2018-68
Number of pages: 322-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tipik veteriner hekimin meslekî faaliyeti; söz konusu memleket veya mahalle göre çarpıcı tezatlıklar arz eder. Derebeylik tarzı yapılanmada (ziraat toplumu) veya belli bir memleketin kırsal mıntıkalarında (taşrasında) anılan mesleğin özneleri çiftlik hayvanlarından oluşur (sığır, davar, at, merkep, kümes hayvanı). Veterinerin başa çıkma durumunda kaldığı yaygın ana mesele; ruam, şarbon, şap, son zamanlarda ortaya çıkmış bulunan “deli dana” hastalığı, tavuk hastalıkları gibi durumlardır. Şehirde bu “özneler” ev hayvanlarıyla yer değiştirirler. Bu makaleye tanınmış bir İskoç veterinerinin bazı seçilmiş anıları da “gösterim” maksadıyla derç edilmiştir. Türkiye; şehirleşme istikametinde hızlı beşerî değişim yaşamakta olan bir memlekettir. Bilhassa son senelerde; kırsal nȗfusun yüzdesi muntazaman küçülürken, kentlerde yaşayan nüfusun yüzdesi artmaktadır. Veteriner hekimlik mesleğinin icrası, buna göre fevkalâde değişimler geçirmektedir. Mesleğin erbâbı; önceden taşrada ve kırsal alanlarda çiftlik hayvanlarına sağlık hizmeti sunarlardı. Mesleğin günümüz temsilcisi; şehir merkezlerinde kedi, ev köpeği ve hattâ diğer ev hayvanlarının tedâvileriyle uğraşır hale gelmiştir. Mesleğin bu yeni gidişatı, memleketin geçirmekte bulunduğu köklü sosyal değişimlerin çok sayıdaki göstergelerinden birisi hükmündedir.

Keywords

Abstract

The professional activity of the typical veterinary-surgeon displays striking contrast depending on the country or the location involved. In a feudal-structured (agrarian) country or in the rural regions of any given country; this profession’s subjects are comprised of farm animals (cattle, sheep, horses, donkeys, poultry). Epidemics like glanders, anthrax, rash (hoof-and-mouth disease), contemporarily-emerged “mad-cow sickness”, chicken diseases are the common basic problems he tackles. In the city, those “subjects” are replaced by pets. Some selected reminiscences of a well-known Scottish veterinary surgeon are inserted into this article for purposes of “demonstration”. Turkey is a country undergoing fast social changes in the direction of urbanization. Especially in recent years; the percentage of the rural population has been shrinking steadily, while the percentage of the population in cities has been growing. The application of the profession of the veterinary surgeon has been undergoing enormous changes, accordingly. The veterinary surgeon used to care for the farm animals, in the provincial areas and the countryside. Nowadays; his new counterpart deals with the treatment of cats and house-dogs and even other pets, within the city centers. This new trend in the profession is just one of the many indicators of the radical social changes the country is going through.

Keywords