MUTASARRIF HAYRİ BEY VE MARAŞ OLAYI

Author:

Number of pages: 312-321
Year-Number: 2018-68

Abstract

Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet’le birlikte tüm vatandaşlar eşit haklara sahip oldu. Ülke genelinde bu olayı kabullenemeyen Müslümanlar birçok şehirde gösteriler yaparak istenmeyen olaylara karıştılar. Görevlendirilen memurlar,II. Meşrutiyet ile getirilen yasaları uygularken birçok sorunla karşılaştı. Meşrutiyet yönetimine ve getirdiği eşit haklara dayalı düzene tepki gösteren şehirlerden biride Maraş'tı. Maraş'ta, Müslüman, Katolik, Protestan, Ermeni ve diğer farklı azınlıklar hep birlikte yaşamaktaydı. Maraş'taki Müslümanlar, kendilerinin gayrimüslimlerle bir sayılamayacağını belirterek hükümete karşı tepki gösteriyorlardı. Nitekim bu dönemde Maraş'a mutasarrıf olarak atanan Hayri Bey, kanunları uygulamak istediği için şehirde istenmeyen adam ilan edildi. Maraş şehrinin önde gelen şahısları tarafından Dâhiliye Nezaretine peş peşe telgraflar gönderildi. Bu telgraflarda Mutasarrıfın halkın dini duygularıyla oynadığını ve şehri huzursuz ettiğini beyan ettiler. Ayrıca Hayri Bey gibi istibdat memurlarının görevden uzaklaştırılmasının gerektiğini belirttiler. Mutasarrıfın şehirden gitmesi için gösteri yapıp evini taşladılar. Mahkemeye intikal eden bu olay sonucunda mutasarrıf görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Keywords

Abstract

In the Ottoman State II. With the Constitution, all citizens have equal rights. Muslims, who can not accept this event throughout the country, are involved in many undesirable events in many cities.Officers, II. When applying the legislation brought by Constitutional Monarchy, it faced many problems. Marash was one of the cities that reacted to the rule of the Constitutional Monarchy and equal rights. In Maras, Muslims, Catholics, Protestants, Armenians and other minorities lived together. Muslims in Marash were reacting to the ruling, stating that they could not be counted as non-Muslims. As a matter of fact, Hayri Bey, who was appointed as a marshal in Maraş during this period, was declared an unwanted man in the city because he wanted to apply the laws. Telegraphs were sent by the prominent figures of the city of Marash in line with the Ministry of Internal Affairs. In these telegraphs, the Mutasarrif declared that they played with the religious sentiments of the people and that the city was disturbed. Moreover, it is stated that such duty officers as Hayri Bey should be removed from duty. They made a demonstration and stoned their house to get out of the city. As a result of this incident which was transferred to the court, mutasarrif was taken from the duty and an investigation was initiated.

Keywords