SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESRİN ANLAMLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 580-597
Year-Number: 2018-68

Abstract

Sınıf öğretmenliği alanında eğitim alan öğretmen adaylarının birçok alan gibi matematik öğretimi konusunda iyi yetişmiş olmaları beklenmektedir. Bu çalışmada matematik konularında önemli bir yere sahip olan kesir kavramının anlaşılmasına ve öğretimine odaklanılmıştır. Çünkü matematiğin soyut ve anlaşılması zor olan konularından biride birçok kavramı içinde barındıran kesir kavramıdır. Bu kavramlar kesirlerin parça-bütün, ölçme, bölme, işlemci ve oran anlamlarıdır. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının kesrin bu beş anlamına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesine yönelik nitel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya 237 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Bunlar uygun örnekleme yöntemi ile seçilen iç Anadolu bölgesinde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve Matematik Öğretimi-II dersini alan öğretmen adaylarıdır. Sınıf öğretmeni adaylarının kesrin beş farklı anlamına yönelik vermiş oldukları cevaplarlardan en çok doğru cevap kesrin parça-bütün anlamında çıkmıştır. Ancak kesrin bölüm anlamına ilişkin doğru problem durumu oluşturma oranı çok düşüktür.

Keywords

Abstract

Pre-service teachers who are trained in primary school teacher teaching are expected to be well trained in mathematics education as in many fields. In this study, it was focused on understanding and teaching the concept of fraction, which has an important place in mathematics subjects. Because one of the maths subjects being abstract and hard-to-understand is the concept of fractions that inhold many concepts. These concepts are part-whole, measure, quotient, operator and ratio of fractions. In this study, a qualitative study was conducted to examine the knowledge levels of the pre-service primary school teachers about these five subconstructs of fractions. 237 pre-service primary school teacher candidates participated in the study. These are pre-service teachers who take Mathematics Teaching-II course at a state university in the Central Anatolia region selected by convenience sampling method. The pre-service primary school teachers gave answer the questions about the five different subconstructs of fractions and the most correct answer was about the part-whole meaning. However, it was found that the rate of correct problem constitution in meaning quotient of fractions is very low.

Keywords