OTEL İŞLETMELERİNDE İNOVASYON ODAKLI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2018-68
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 598-609
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet ortamına ayak uydurabilmek için bulundukları sektörün uluslararası inovasyon düzeyinin üzerinde bir başarı elde etmelidirler. Dünyada 1950’li yıllardan itibaren inovasyon araştırmaları değişen çevre koşullarına bağlı olarak hızla artmaktadır. Ülkemiz açısından konunun önemi 1990’lardan itibaren fark edilmiş ve bu yönde araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. İşletmelerde rekabet ortamında üstünlük sağlayacak ve rakipler tarafından taklit edilemeyecek en önemli unsurun etkin ve verimli yönetilen insan kaynağı olduğu yönetim literatüründeki birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Bu kapsamda işletmeler için günümüzde ve artan oranda gelecekte yaşamsal öneme sahip olacak inovasyon yeteneği de işletmenin sahip olduğu insan kaynakları yetkinlikleri ile doğrudan ilişkilidir.

Keywords

Abstract

The businesses have to gain success above the international innovation level of the sector where it is exist to keep in step with fierce competition environment the businesses take place. Since 1950s, innovation searches in the world have been increasing rapidly depending on the changing environment conditions. The importance of the subject in terms of our country has been realized since early 1990s and searches in this direction has been started to be making. Human resource managed effectively and productively has been revealed to be the most important factor which will provide advantage in competition environment and will not be able to be imitated by rivals by great numbers of researches. Within this scope for businesses the innovation ability which will have vital value at the present time and in the future is also directly associated with the human resources competence.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics