YETİŞKİNLER İÇİN A*** SOSYAL BECERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ̇, 69-88
DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A*** SOCIAL SKILL TEST FOR ADULTS
Arkun TATAR -- Hüdanur ÖZDEMİR - Fadime DİNDAR HAŞLAK - Şükrü ATSIZELTİ - Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU - Feyza ÇAVUŞOĞLU, Behmen ÇELİKBAŞ - Ayşe Refia UYSAL - Nazlıcan TOKLU - Gizem UYĞUR - Melek ASTAR - Gaye SALTUKOĞLU