HASTALIĞA SAHİP ÇOCUKLARIN PSİKİYATRİK EŞ TANI VE ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-68
Number of pages: 211-221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çocukların demografik özellikleri, mevcut şikayetleri, tanıları ve tedavilerinin belirlenebilmesi için Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinden istenen konsültasyonları gözden geçirmeyi amaçladık. Yöntem: Kasım 2013 ile 2015 arasında 347 çocuk için istenmiş konsültasyonlar geriye dönük değerlendirildi. Sonuç: Konsülte edilen çocukların çoğu kızlarlardı (n=196, %57) ve en sık ergenler (n=215, %62) için konsültasyon istenmişti. Duygudurum ve kaygı bozuklukları ile ilişkili sorunlar (n=82, %24), intihar girişimi (n=79, %23), sinirlilik/ kendine zarar verme (n=27, %8) ve konversiyon davranışı (n=21, %6) en sık şikayetlerdi. Major depresyon ve uyum bozuklukları en sık konulan tanılardı. Çocuk acil servis, çocuk cerrahi, çocuk onkoloji ve yoğun bakım en sık yönlendiren bölümlerdi. Tartışma: Kronik bir hastalığa sahip çocuk hastane yatışı öncesinde major depresyon açısından değerlendirilmelidir. İntihar girişimi olan riskli ergenlerin yönetimi kritik bir konudur.

Keywords

Abstract

Objective: We aimed to examine the consultations demanded from Ankara University School of Medicine Child and Adolescent Psychiatry Department to identify the demographic characteristics of children, the presenting complaints, diagnoses and the treatments. Methods: The demands from service for 347 children between November 2013 and 2015 were evaluated retrospectively. Results: The children consulted were primarily females (n=196, 57%) and consultations were requested mostly for adolescents (n=215, 62%). Mood and anxiety related problems (n=82, 24%), suicide attempts (n=79, 23%) aggression/self harm (n=27, 8%) and conversion behaviors (n=21, 6%) were the most common presenting complaints. Major depressive disorder and adjustment disorder were the most common diagnoses. Emergency service, surgery, oncology, intensive care departments of pediatrics were the most common referral sources. Conclusion: Major depressive disorder should be evaluated before the hospitalization of children with a chronic illness. Managing of the risky adolescents who do commit suicide is critical issue.

Keywords