MADDE CEVAP KURAMI İLE İKİ BOYUTLU SOSYO-DEMOGRAFİK DURUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI-I: MADDE SEÇİMİ VE FAKTÖR YAPISININ OLUŞTURULMASI

Author:

Year-Number: 2019-98
Number of pages: 48-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durum değişkenleri davranış bilimlerinde en çok kullanılan değişkenlerdir. Ancak bu değişkenler, sınıflayıcı değişkenler olarak çalışmalarda analizlere dahil edilmektedirler. Bu çalışmada, bu değişkenlerin aralıklı ölçek düzeyinde değerlendirmesine olanak verecek şekilde bir ölçeğin geliştirilmesi düşünülmüştür. Çalışmaya 1982 ile 2013 yılları arasında basılmış ve elektronik ortamda kopyasına ulaşılabilen 266 makalenin sosyo-demografik değişkenleri incelenerek başlanmıştır. Bu doğrultuda ön çalışmaya 28 madde yazılarak başlanmıştır. Bu çalışma 50 kadın, 58 erkek toplam 108 kişiyle yürütülmüştür. Ön çalışma sonunda 4 madde atılmış, bir madde yeniden düzenlenmiş ve bir madde de eklenmiştir. İkinci çalışmaya 17-69 yaşları arasında 695 kadın, 409 erkek (2 kişi cinsiyet belirtmemiştir) toplam 1106 kişi katılmıştır. Bu çalışmada sosyo-ekonomik alt boyutundan bir madde atılmış ve 16 madde ile içtutarlık katsayısı 0,76 olarak belirlenmiştir. 8 Maddeli sosyo-kültürel alt boyutu iç tutarlık katsayısı ise 0,66 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen ölçeğin, iki boyutlu yapısıyla ve genel toplam puanıyla değerlendirilebilecek bir ölçek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Socio-economic and socio-cultural status variables are the most commonly used variables in behavioral sciences. However, these variables are included in the analysis of the studies as nominal scales. This study aims to develop a scale that allows evaluating these variables in an interval scale. The study began by examining the socio-demographic variables of 266 articles that were printed between the years 1982 and 2013 and the electronic copies were accessible. In this direction, preliminary study was started by preparing 28 items. The participants of the study were 50 women and 58 men, a total of 108 people. As a result of preliminary study 4 items removed, one item revised and one item added. In the second study, a total of 1106 people, between the ages of 17 and 69 years, 695 women and 409 men (2 people did not mention gender) participated. In this study one item of the socio-economic sub-dimension was removed, and internal consistency coefficient of the 16 items were determined as 0.76. Internal consistency coefficient of socio-cultural sub-dimension with 8 items was calculated as 0.66. The developed scale is two sub-dimensional and gives a total score.

Keywords