MUĞLA'DA 100 YILDA 100 KADIṄ, 103-113
100 WOMEN in 100 YEARS
Müesser ÖZCAN -- Gözde Müşerref GEZGÜÇ - Yasemin BALCI - Bayram AKÇA