MUĞLA'DA 100 YILDA 100 KADIN

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Kadın Araştırmaları
Number of pages: 103-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Muğla yerelinde yapılmış olan 100 Yılda 100 Kadın projesini hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Makalede, projenin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve projede kullanılan yöntem değerlendirilecektir. Proje bağlamında, 1914-2013 yıllarını kapsayan 100 yıllık süreçte Muğla’ya emek veren, Muğla’nın adını duyuran kadınlara ait silinmiş izlerin ya da gizli konuların bugüne taşınması; Muğla'ya emek veren kadınlarla ilgili bilgilerin kategorize edilerek Kent tarihine, bugünkü ve gelecek kuşaklara belge oluşturulması; kadınların kamusal alandaki görünürlüklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olma ve kadınları kamusal alanda belirginleştirme ve ayrıca kadın tarihini gündemde tutan, kadın belleği oluşturan ve kente katkı sağlayanlara saygı ödevinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Projenin hedeflediği kadın adaylar şu başlıklarda toplanmıştır: • Muğla’ya mesleki rolleri gereği hizmet veren ilk kadınlar, • Kamu ve özel kuruluşların ilk kadın yöneticileri, • Muğla Halkı

Keywords

Abstract

The aim of this paper is to present the report of 100 women in 100 years Project which has been carried out in Muğla area. This paper deals with planning, running and accomplishing the Project as well as the method used for it. The project aims at revealing erased traces of and unrevealed subjects about women who served for Muğla and put the city on the map during a hundred year process between 1914-2013; providing documents for present and future generations and the history of the cityby categorising information about women who served for Muğla, contributing to promote women’s visibility in public area and make them obvious in public area, and also to show respect to those who keep history of women in the agenda, create a memory for women and contribute to the city. The female nominees that the project aims to include are as follows: • The First women who served for Muğla due to their professional roles, • First female administrators of governmental and private institutions, • Fe

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics