TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINDA DUYGULARIN ÖNEMİ -NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 20:56:40.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 466-478
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pazarlama araştırmasında kullanılan geleneksel yöntemler, bireylerin rasyonelliğine, analiz edebildikleri ve sözlü olarak ortaya çıkarabildikleri bilinçli süreçlere odaklanır. Sinirbilim alanındaki gelişmeler, duyguların bireylerin düşünce, davranış ve eylemlerinin ortaya çıktığı temel etken olduğunu kanıtlamıştır. Dolayısıyla bu makale hem tüketicinin karar vermesinde hem de pazarlama faaliyetlerinin etkisinin ölçülmesinde duygusal boyutun önemini açıklamaktadır. Makalenin amacı, tüketici davranışlarının analizinde nöropazarlama ve araçlarının kullanımının mevcut konumunu belirtmek ve satın alma kararları sırasında duyguların ve tüketici zihninin bilinçdışı kısmının ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektir. Disiplinler arası bilgiye dayalı, tüketicilerin yalnızca gözlemlenen davranışlarını değil aynı zamanda karar verme süreçlerinin yanı sıra markaların, ürünlerin, mesajların ve reklamların tetiklediği algıların ve duyguların rolü de dahil olmak üzere zihinlerini incelemeye yönelik yeni olasılıkları ön plana çıkaran bir inceleme makalesidir. Nöropazarlama alanından gelen yeni bilgiler, geleneksel pazarlamaya kategorik bir alternatif değildir, ancak onu etkili bir şekilde tamamlamaktadır. Şirketler, tüketicilerle daha iyi bağlantı kurmak ve gizli ihtiyaç ve arzuları ortaya çıkarmak için yeni araştırma yöntemlerini benimseyebilir ve tüketicilerle duygusal olarak etkileşime geçmelerine olanak tanıyan stratejilere yatırım yapabilir.

Keywords

Abstract

Traditional methods used in marketing research focus on the rationality of individuals and the conscious processes they are able to analyse and verbally expose. Developments in the field of neuroscience have proven that emotions are the fundamental basis from which the thoughts, behaviours and actions of individuals emerge. Thus, this paper explains the importance of the emotional dimension both in consumer decision-making and in measuring the impact of marketing activities. The purpose of the article is to indicate the current position of the use of neuromarketing and its tools in the analysis of consumer behaviour and show how an important role is played by emotions and the unconscious part of consumers' minds during purchasing decisions. It is a review article, based on interdisciplinary knowledge, which brings to the fore new possibilities of studying not only the observed behaviour of consumers but also their minds — including decision-making processes, as well as the role of emotions and perceptions triggered by brands, products, messages and advertisements. New knowledge from the area of neuromarketing is not a categorical alternative to traditional marketing, but effectively complements it. Companies can adopt new research methods and invest in strategies that allow them to engage consumers emotionally in order to better connect with them and uncover hidden needs and desires.

Keywords