KARAMAN MÜZESİ’NDEKİ TAŞ KAPLAR

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 10:47:04.0
Language : Türkçe
Konu : Arkeoloji
Number of pages: 312-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Karaman Müzesine satın alma yoluyla kazandırılan 14 adet taş kap değerlendirilmiştir. Taş kap yayınlarının az olması ve diğer arkeolojik buluntulara göre daha az çalışılmış olması nedeniyle burada taş kaplarla ilgili alan çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. 6 alabastron, 1 thymiaterion, 5 havan ve 2 havaneli olmak üzere toplam 14 taş kap incelenmiştir. 2 alabastron Miken tipi, 4 alabastron klasik Attik tipinde yapılmıştır ve malzemesi alabasterdir. Alabastronlar koku kabı olarak kadınlar ve erkekler tarafından kullanılmıştır ve mezarlara ölü hediyesi olarak da bırakılmıştır. Thymiaterion tapınaklarda, saraylarda, evlerde ve nekropollerde ayinler sırasında kullanılan tütsü kabıdır. Aynı zamanda hoş kokular yayması amacıyla kadınlar tarafından günlük yaşamda evlerde kullanıldığı bilinmektedir. Günlük yaşamda tahılların ve bitkilerin dövülmesinde veya ezilmesinde taştan yapılmış havan ve havanelleri tercih edilmiştir. Bu kaplar beslenme kültürünün yanı sıra tıpta ilaç ve merhem hazırlamada, kozmetikte krem ve koku yapımında, zeytin işliklerinde presleme sonrası zeytinyağı aktarılmış, şarap işliklerinde ise şıranın bekletildiği kap olmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, 14 stone vessels acquired through purchase for the Karaman Museum have been evaluated. Due to the limited number of publications on stone vessels and their relatively lesser exploration compared to other archaeological finds, the aim here is to contribute to field studies related to stone vessels. A total of 14 stone vessels were examined, including 6 alabastra, 1 thymiaterion, 5 mortars, and 2 pestle-mortars. Two alabastra were of Mycenaean type, 4 alabastra were of the classical Attic type, and their material was alabaster. Alabastra were used as perfume containers by both women and men and were also left as offerings in tombs. Thymiaterion is an incense container used in temples, palaces, houses, and necropolises during rituals. It is known to have been used by women in daily life in homes to emit pleasant fragrances. In daily life, stone mortars and pestle-mortars were preferred for grinding grains and plants. These vessels were used not only in dietary culture but also in preparing medicines and ointments in medicine, in the production of creams and perfumes in cosmetics, in transferring olive oil after pressing in olive processing facilities, and in wine facilities as containers for waiting for the fermentation of must.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics