LEÏLA SLIMANI’NİN HOŞ NAĞME ADLI ROMANINDA “SÜPER KADIN MODELİ” KAPSAMINDA KADIN ROLLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-06 13:24:40.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 149-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2016 yılı Goncourt ödülünün sahibi Fas asıllı çağdaş Fransız yazar Leïla Slimani, Hoş Nağme adlı romanında, Parisli genç bir burjuva çift ve dadıları arasında yaşanan sınıfsal ve kültürel çatışmaları kadın rolleri üzerinden anlatır. Romanda, dadı ve anne olmak üzere iki kadın aracılığıyla anne- ev hanımı-iş kadını rolleri ve annelik-kadınlık kavramları geleneksel- modern kadın modelleri kapsamında ele alınır. Yalnızca çocuklara bakmakla ilişkilendirilen geleneksel kadın imajının aksine, 70’li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlayan eşitlikçi feministlerin öne sürdüğü “Süper kadın modeli ”’ne göre, kadınlar anne- eş rollerini, mesleki ve sosyal sorumluluklarını başarıyla yürütebilirler. Modern, entelektüel, özgür ve sosyal anne Myriam; geleneksel, bağımlı ve içine kapanık anne Louise romandaki kadın- anne figürlerini temsil ederler. Myriam kariyerine devam etmek ister ancak bunu tek başına başaramaz. Annelik rolünü düşük sınıflı dadı Louise’e devreder. Hoş Nağme, biyolojik anneliğin, materyalist anneliğe geçişini anlatır. Romanın adı, annenin çocuğuna okuduğu ninniye gönderme yapar, ancak başlangıçta hoş olan ninni sonrasında drama dönüşür. Geriye dönüş tekniğiyle yazılan romanda çocuklar dadı tarafından acımasızca öldürülür. Slimani, romanında kadının kimliğini yalnızca annelikle sınırlayan toplumsal normlara ve kültürel önyargılara değinirken annelik- kadınlık sorununu yeniden gündeme getirir. Bu çalışmada, Fransız feminist filozof ve yazar Elisabeth Badinter’in kadın rollerine ilişkin feminist çalışmalarından hareketle farklı sosyal sınıflardan iki kadının sahip olduğu kadınlık- annelik rollerini süper kadın modeli kapsamında inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Leïla Slimani, a contemporary French writer of Moroccan origin, winner of the 2016 Goncourt award, describes the class and cultural conflicts between a young Parisian bourgeois couple and their nannies through the roles of women in her novel entitled Hoş Nağme. In the novel, the roles of mother-housewife-businesswoman and motherhood-femininity concepts are handled in the context of traditional-modern woman models through two women, nanny and mother. Contrary to the traditional image of women, which is associated only with caring for children, according to the "Super woman model" put forward by egalitarian feminists, which became widespread after the 70s, women can successfully carry out their mother-wife roles, professional and social responsibilities. The modern, intellectual, free and social mother Myriam; the traditional, dependent and introverted mother Louise represent the female-mother figures in the novel. Myriam wants to continue her career, but can not do it alone. She transfers the maternal role to her low-class nanny, Louise. Hoş Nağme tells about the transition of biological motherhood to materialist motherhood. The title of the novel refers to the lullaby that the mother reads to her child, but the initially pleasant lullaby turns into a drama. In the novel written with the flashback technique, the children are brutally killed by the nanny. In her novel, Slimani brings up the question of motherhood-femininity, while addressing the social norms and cultural prejudices that limit women's identity only to motherhood. In this study, we will examine the femininity-motherhood roles of two women from different social classes in the context of the superwoman model, based on the feminist studies of the French feminist philosopher and writer Elisabeth Badinter.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics