ORTAOKUL 8. SINIF DERS ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE (ONLİNE) CANLI DERS YAPARKEN YAŞANAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜMLER

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 195-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzaktan eğitim, bireylerin zaman ve mekân gibi sınırlılıklarını ortadan kaldıran ve bireylere öğrenme süreçlerinin sürekliliğini sağlamasında önemli avantajlar sunan bir yöntemdir. Bu yöntem ile hem senkron hem de asenkron kanallar ile öğrenenlere erişim sağlanabilmektedir. Senkron yöntemler arasında kullanılan etkinlikler arasında canlı dersler bulunmaktadır. Canlı dersler ile öğretim elemanı ve öğrenenler internet ortamında aynı anda bir araya gelerek derslerin işlenmesi sağlanır. Özellikle canlı derslerdeki öğrenme süreçleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. Sınıf dersi öğretmenlerinin covid-19 salgını sürecinde canlı ders yaparken yaşadıkları sorunları ortaya koymaktır. Araştırmaya Diyarbakır ili Çınar ilçesindeki okullarda görev yapmakta olan toplam 36 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonucunda canlı ders yaparken yaşanılan sorunların başında teknolojik yetersizlikler, internet bağlantılarında yaşanan sorunlar ve öğrencilerin derse katılmamaları olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Distance education eliminates people's disadvantages, such as time and space. It is a strategy that gives individuals major advantages in maintaining the consistency of their learning processes. With this process, via both synchronous and asynchronous channels, learners can be reached. Among the synchronous processes, the tasks used involve live lessons. The lecturers and learners come together at the same time on the internet with live classes, and the lessons are taught. Learning processes are important, particularly in live lessons. The purpose of this study is to reveal the problems experienced by secondary school 8th grade teachers while conducting live lessons during the covid-19 epidemic. A total of 36 teachers working in schools in Çınar district of Diyarbakır province participated in the research. As a result of the research, it has been seen that the main problems experienced while doing live lessons are technological inadequacies, problems in internet connections and students' non-attendance.

Keywords