YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÜNLEŞME ÇABALARI

Author:

Year-Number: 2021-118
Number of pages: 292-298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel yönetimler cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası olarak gelişim gösterse de, günümüz yerel yönetimleri genelde tam olarak vatandaş ve merkezi yönetim ile bütünleşmeyi gerçekleştirememişlerdir, bunun için yıllarca yürürlükte kalmış olan kanunu değiştirip, yeni kanun ile bu sorun giderilmeye çalışılmış lakin başarılı olunamamıştır. Avrupa Birliğine üyelik için başvuruda bulunan ve şu an da birliğin bekleme salonuna aldığı ülkemiz, birliğe katılım için öncelikli olarak yerel yönetimlere ağırlık vermelidir. Avrupa Birliğine katılımın yolu yerel yönetimlerden geçmektedir. Yerel yönetim ne kadar bütünleşmiş ve demokratik olursa vatandaşın da o ölçüde refahı ve mutluluğu artacaktır. Tüm bu çabalar yerelden başlayıp merkeze doğru hareket etmelidir. Nispeten merkezi yönetime göre daha küçük olan yerel yönetim, merkezi yönetim için örnek teşkil eder. Merkezi yönetim yerel yönetimin bu çabalarını değerlendirip, üzerine koyarak vatandaşı ile bir bütün olmalı, onun için var olduğunu hissettirmeli, kendisinin yaşaması için, insanı yaşatması gerektiğini bir için aklından çıkarmamalıdır.

Keywords

Abstract

Although local governments have developed before and after the republic, today's local governments have generally not been able to fully integrate with citizens and central government, for this purpose, this problem has been tried to be solved with the new law by changing the law that has been in force for years, but it has not been successful.  Our country, which has applied for membership to the European Union and is currently in the waiting room of the union, should focus primarily on local governments to join the union. The way to join the European Union is through local governments. The more integrated and democratic the local government is, the more welfare and happiness of the citizen will be. All these efforts should start locally and move towards the center. Local government, which is relatively smaller than central government, sets an example for central government. The central government should evaluate and put on these efforts of the local government and should be a whole with its citizens, make it feel that it exists for it, and should keep in mind that it should keep people alive in order for them to live.

Keywords