KENT PARKLARI İLE KENT İLİŞKİSİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-118
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-11 22:01:31.0
Language : Türkçe
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 211-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve hızlı kentleşme beraberinde estetik ve çevresel problemleri gündeme getirmektedir. Tüm bu problemlerin en aza indirgenmesinde etkin bir rol oynayan kent parkları, sahip olduğu pek çok özellik ile çeşitli gereksinimlere cevap vermesi bakımından kentli için sadece sosyal aktivitelere imkân sağlayan açık alanlar olmakla kalmayıp kentin ekolojik sürdürülebilirliğine katkı sağlayan kamusal alanlardır. Kentliye sosyalleşebileceği alanlar sunan parklar çoğunlukla kent merkezinde veya kent merkezi çevresinde konumlanmakta, kentlilerin doğa ile ilişki içerisinde olacak şekilde kurgulanmış, içinde çeşitli etkinliklere imkân tanımaktadır. Çalışmada Trabzon’da bulunan parklar araştırılmış, anket çalışması uygulanmış ve yapılan analizler sonucu kent içerisindeki parklar arasından en fazla bilinen ve ziyaret edilen parklar ele alınarak yapının kent kimliği ile ilişkisine ve kent insanı üzerinde bıraktığı algılanmalarına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda parkların kent kimliğine kazandırılmasının önemine dikkat çekerek buna yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Globalization and rapid urbanization bring along aesthetic and environmental problems. Urban parks, which play an active role in minimizing all these problems, are not only open spaces that allow social activities for the urbanites, but also public spaces that contribute to the ecological sustainability of the city in terms of meeting various needs with their many features. The parks, which offer areas where the urbanites can socialize, are mostly located in the city center or around the city center, they are designed to be in contact with nature and allow various activities in them. In the study, the parks in Trabzon were investigated, the survey study was applied, and as a result of the analysis, the most known and visited parks among the parks in the city were evaluated and evaluations were made regarding the relationship of the building with the urban identity and the perception that it left on the people of the city. At the end of the study, suggestions were made by drawing attention to the importance of integrating the parks into an urban identity.

Keywords


 • Appleyard, D. (1969). Why Buildings Are Known: A predictive tool for architects and planners. Environment and Behavior, 1(2), 131.

 • Civan, N. (2003). Kent Parkları Planlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması Ortaköy Vadisi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Ertaş, Ş., Kurak Açıcı, F., Özdemir, İ., Koç, S. & Köse, O. (2017). Kent mobilyasıyla anlatılan tarih Konya/Sille. Ş. Ertaş (Ed), Konya/Sille Hükümet Caddesi Mevcut Kent Bileşen ve Öğelerinin Tespiti, Detay Yayıncılık, Ankara.

 • Kaypak, Ş. (2010). Antakya’nın kent kimliği açısından irdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 373-392.

 • Kılıç, S. M. (2019). Kent Parklarının Faydalarına Yönelik Kullanıcı Farkındalığı: Ankara Kent Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Lynch, K. (2015). The Image of The City (2. Baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Oğuz, D. (1998). Kent Parkı Kavramı Yönünden Ankara Kent Parklarının Kullanım Olgusu Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Onsekiz, D. & Emür, S. H. (2008). Kent parklarında kullanıcı tercihleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 69-104.

 • Özdemir, A. (2009). Katılımcı kentli kimliğinin oluşumunda kamusal yeşil alanların rolü: Ankara kent parkları örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 10(1), 144-153.

 • Özkır, A. (2007). Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Sağlık, E. & Kelkit, A. (2019). Kentsel kimlik bileşenlerinin kent kullanıcıları tarafından belirlenmesi: örnek kent Çanakkale. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 63-79.

 • Sancak, A. (2009). Kentsel Mekan Kimliğinin Oluşumunda Kent Mobilyası Tasarım Kriterlerinin İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar

 • Topçu, K. (2011). Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1048-1072.

 • URL-1, (2021). https://www.enuygun.com/galeri/dunyanin-en-guzel-7-kent-parki/

 • URL-2, (2021). https://yiyegeze.com/kugulu-park-tarihcesi-icerisinde-neler-var-ve-ulasim

 • URL-3, (2021). https://www.indyturk.com/node/42931/ekonomi%CC%87/gen%C3%A7lik- park%C4%B1-ger%C3%A7ekte-kime-devredildi-taraflar-yan%C4%B1t-verdi

 • URL-4, (2021). https://twitter.com/Trabzon/status/1127953120837931008/photo/1

 • URL-5, (2021). https://www.61saat.com/bolgesel/trabzon-da-fatih-parki-acildi-bakan-kurum- trabzon-ornek-bir-h760821.html

 • URL-6, (2021). https://tr.pinterest.com/pin/396739048415994852/

 • URL-7, (2021). https://www.trabzonortahisar.bel.tr/proje-detay.aspx?id=1

 • URL-8, (2021). https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298039-d15560603- Reviews-Trabzon_Botanik_Park-Trabzon_Turkish_Black_Sea_Coast.html

 • URL-9, (2021). https://twitter.com/trabzon/status/1052203900865052672

 • URL-10, (2021). https://www.karadenizgazete.com.tr/karadeniz/trabzon-100-yl-park-yeniden- duzenleniyor/156154

 • URL-11, (2021). http://vardesign.ist/eyof-vatandasin-hizmetinde/

                                                                                                    
 • Article Statistics