NİZAR KABBANİ ŞİİRLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT TRANSLATIONS OF NIZAR KABBANI’S POEMS

Author : Gürkan DAĞBAŞI -Çağla GÜGERCİN
Number of pages : 116-132

Abstract

Arapça-Türkçe dilleri arasındaki çeviri etkinliği yüzyıllar öncesine dayansa da, bu etkinlik dini eserler temellidir. Edebi eserlerin çevirisi ise iki millet için de yenidir. Şiir, çeviri dünyasında hedef dile aktarılırken çevirmenleri en çok zorlayan ve kayıpların en çok yaşandığı edebi türlerden biridir. Bu da şiirin gerek dil gerekse biçim özelliklerinden kaynaklanan bir durumdur. Bu çalışmada Nizar Kabbani’nin Arapçadan Türkçeye “Aşkın Kitabı” olarak çevrilen"كتاب الحب " adlı şiir kitabından seçilen şiirlerin Mehmet Hakkı Suçin ve Musa Ağgün tarafından dilimize aktarılmış çevirileri, Antoine Berman’ın çeviri eleştirisi için oluşturduğu yol haritası dikkate alınarak incelenmiştir. Seçili çeviri şiirler hem biçim hem de üslupsal açılardan karşılaştırılmış; bunun sonucunda çevirmenlerin kullandıkları yöntem, dil, üsluba dair birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Şiir, çeviri eleştirisi, Antoine Berman, Nizar Kabbani

Read: 103

Download: 55