NİZAR KABBANİ ŞİİRLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 14:07:41.0
Language : Türkçe
Konu : Arap dili edebiyatı,
Number of pages: 116-132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arapça-Türkçe dilleri arasındaki çeviri etkinliği yüzyıllar öncesine dayansa da, bu etkinlik dini eserler temellidir. Edebi eserlerin çevirisi ise iki millet için de yenidir. Şiir, çeviri dünyasında hedef dile aktarılırken çevirmenleri en çok zorlayan ve kayıpların en çok yaşandığı edebi türlerden biridir. Bu da şiirin gerek dil gerekse biçim özelliklerinden kaynaklanan bir durumdur. Bu çalışmada Nizar Kabbani’nin Arapçadan Türkçeye “Aşkın Kitabı” olarak çevrilen"كتاب الحب " adlı şiir kitabından seçilen şiirlerin Mehmet Hakkı Suçin ve Musa Ağgün tarafından dilimize aktarılmış çevirileri, Antoine Berman’ın çeviri eleştirisi için oluşturduğu yol haritası dikkate alınarak incelenmiştir. Seçili çeviri şiirler hem biçim hem de üslupsal açılardan karşılaştırılmış; bunun sonucunda çevirmenlerin kullandıkları yöntem, dil, üsluba dair birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Although the translation activity between Arabic-Turkish languages dates back centuries, this activity is based on religious works. Translation of literary works is new for both nations. Poetry is one of the most challenging genres to translate and semantic loss is quite common in the process. This is due to both the language and the morphological features of poetry. In this study, the translation of some poems chosen from Nizar Kabbani’s Love Book, which are translated to the Turkish language by Mehmet Hakkı Suçin and Musa Ağgün, are examined by considering Antoine Berman's roadmap for translation criticism. Selected poems are compared in terms of language, meaning and style. As a result, a number of conclusions have been reached regarding methodological, linguistic and stylistic differences used by translators.

Keywords


 • Aksoy, B. (2002), Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi, İmge Kitapevi, Ankara.

 • Aksoy, B. (2001), Çeviride Çevirmen Seçmeleri Işığında Çeviri Eleştirisi, Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt:18, sayı:2, sayfa:1-16.

 • Barnstone, W. (1990), Şiir Çevirisinde Tercihler, Metis Çeviri, sayfa:96-99.

 • Berman, A. (1984), L’epreuve De L’etranger, Paris, Gallimard, sayfa:286.

 • Broeck, R. D. (1985), Second Thoughts On Translation Criticism: A Model Of İts Analytic, Function İn The Manipulation Of Literature, Newyork: Saint Martin’s.

 • Dağbaşı, G. (2017), Şiir Çeviri Eleştirisi, Akdem Yayınları, İstanbul.

 • Dağbaşı G.(2017), Muhhammed Teymur’un Fi’l-Kitar İsimli Kısa Öyküsünün Farklı Çevirilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt:10, sayı:2

 • Ece, A. (2007), Çeviri Eleştirisinde Yaklaşımlar, Varlık, sayfa:75-81.

 • Kabbani, N. (2017), Aşkın Kitabı (Çeviri: M. Hakkı Suçin), Hece Yayınları, Ankara.

 • Kuzhan, E. (1992), Esin Şiir, Metis Çeviri, sayfa:65-67.

 • Lefevere, A. (1975), Translating Poetry: Seven Strategies And A Blueprint, Amsterdam. Van Gorcum.

 • Paker, S. (1983), Çeviride Yanlış/Doğru Sorunu ve Şiir Çevirisinin Değerlendirilmesi, Yazko Çeviri 13, sayfa:131-139.

 • Paz, O. (2004), Söz Sanatı Ve Söze Bağlılık Açısından Çevir,. M.Rifat (Ed.), Çeviri Seçkisi II İçinde, sayfa:116-121.

 • Popoviç, A. (1970), The Concept Expression İn Translation Analysis: The Nature Of Translation. The Hague.

 • Rifat, O. (2015), Bütün Şiirleri-I, İstanbul: Yapı Kredi.

 • Toury, G. (1980), In Search Of A Theory Of Translation, Tel Aviv: Porter Institute For Poetics And Semitics

 • Ulutaş, N. (2019), Orta Doğu’nun Aykırı Şairi Nizar Kabbani’de Politik Söylem, İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:3, sayı:1, sayfa:13-22.

 • Yücel, F. (2007), Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:8, sayı:12, sayfa:39-58.

                                                                                                    
 • Article Statistics