ADLÎ TIP KÜRSÜSÜNDE BİR ZEHİRBİLİM KİTAPÇIĞI
A BOOKLET OF TOXICOLOGY AT A CHAIR OF LEGAL MEDICINE

Author : Sinan ÇAYA
Number of pages : 92-115

Abstract

Bu makale esasen bir tıp fakültesinin adlî tıp kürsüsünde (bugünün ana bilim dalı), 1980’lerin başlarında bir zehirbilim (toksikoloji) bukletinin niçin ve nasıl kaleme alındığının öyküsüdür. Post-modern mütalâalar doğrultusunda, bireyin bilimsel bir etkinlik gerçekleştirmek için nasıl güdülerle hareket edebileceğini, bilimsel ilginin seçici bir tabiata sahip olup kişilik yapısıyla ve kişinin önceki deneyimleriyle bağıntılı olabileceğini ortaya koymaktadır. Anılan kitapçık 80 sahife uzunluğunda olup zehirbilime bir takdim mahiyetindedir. Bizatihî başlığı Genel Tomsikoloji olarak belirtilmiştir. Bu disiplinin tanımını, kısaca tarihçesini ve dallarını içerir. Yani ilâçların zehirliliği, iptilâ (bağımlılık) yapıcı maddeler, gıda & gıda katkılarının zehirliliği, böcek ilâçları, sınaî zehirlenmeler, çevre toksikolojisi, kazaî & tesadüfî zehirlenmeler, (ateşli Kızılderili oklarından iki cihan harbinin zehirli gazlarına kadar) askerî toksikoloji, ışınım (radyasyon) toksikolojisi & en nihayet adlî toksikoloji gibi. Sonra gelen mevzular: Toksinlerin (canlı hücre üretimi zehir) tasnifi & menşei; bir zehrin bir canlıya işleme yolları; toksinlerin doku içinde faaliyetleri; toksik maddelerin gücü; zehre karşı koruyucu tedbirler, yaygın panzehirler.

Keywords

Adlî tıp; zehir; zehirli; toksikoloji; bilim; bilimsel; ilgi.

Read: 241

Download: 107