ADLÎ TIP KÜRSÜSÜNDE BİR ZEHİRBİLİM KİTAPÇIĞI

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 14:03:49.0
Language : Türkçe
Konu : Bilim Tarihi (Bilim Yakın Tarihi)
Number of pages: 92-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale esasen bir tıp fakültesinin adlî tıp kürsüsünde (bugünün ana bilim dalı), 1980’lerin başlarında bir zehirbilim (toksikoloji) bukletinin niçin ve nasıl kaleme alındığının öyküsüdür. Post-modern mütalâalar doğrultusunda, bireyin bilimsel bir etkinlik gerçekleştirmek için nasıl güdülerle hareket edebileceğini, bilimsel ilginin seçici bir tabiata sahip olup kişilik yapısıyla ve kişinin önceki deneyimleriyle bağıntılı olabileceğini ortaya koymaktadır. Anılan kitapçık 80 sahife uzunluğunda olup zehirbilime bir takdim mahiyetindedir. Bizatihî başlığı Genel Tomsikoloji olarak belirtilmiştir. Bu disiplinin tanımını, kısaca tarihçesini ve dallarını içerir. Yani ilâçların zehirliliği, iptilâ (bağımlılık) yapıcı maddeler, gıda & gıda katkılarının zehirliliği, böcek ilâçları, sınaî zehirlenmeler, çevre toksikolojisi, kazaî & tesadüfî zehirlenmeler, (ateşli Kızılderili oklarından iki cihan harbinin zehirli gazlarına kadar) askerî toksikoloji, ışınım (radyasyon) toksikolojisi & en nihayet adlî toksikoloji gibi. Sonra gelen mevzular: Toksinlerin (canlı hücre üretimi zehir) tasnifi & menşei; bir zehrin bir canlıya işleme yolları; toksinlerin doku içinde faaliyetleri; toksik maddelerin gücü; zehre karşı koruyucu tedbirler, yaygın panzehirler.

Keywords

Abstract

This article is basically the story of the writing process of a booklet on toxicology at the legal medicine department of a faculty of medicine, in early 1980s. With a view to postmodernist considerations; the article depicts which motives may drive an individual in his attempts to realize a scientific activity while it also verifies that scientific interests are of a selective nature and are closely related to personality and former life experiences. The mentioned booklet consists of roughly 80 pages and is an introduction to the science of toxicology. Indeed, the very title is determined as General Toxicology. It contains a definition; a brief history as well as the branches of the discipline like toxicology of medicaments, addiction-producing stuff, poisons regarding foods and food-additives, pesticides, industrial poisoning, ecological poisoning, accidental or random poisoning, military toxicology (even since the fire-arrows of Redskins up to war gases of the two World Wars), toxicology of radiation & finally forensic toxicology. Then come topics like classification & origins of toxins (poison produced by living cells); ways of a poison’s affecting a given organism; actions of poisons within tissues; potency (power) of poisonous substances; protective measures against poison, common remedies.

Keywords


 • Abasıyanık, Sait Faik (1952). Haritada Bir Nokta (kısa öykü).

 • Çaya, S. (Ekim 1981). Genel Toksikoloji (Teksir), Çukurova Tıp Fakültesi Adlî Tıp Kürsüsü yayını, Adana.

 • Çaya, S. (2018). “Bilim Adamlığı & Kişilik Profili”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 75, Ağustos 2018, s. 48-83

 • Cengiz, Salih (Aralık 2005). [Basılmamış] “Kriminalistik Lisansüstü Ders Notları”, İstanbul Üniversitesi, Adlî Tıp Enstitüsü, Cerrappaşa, İstanbul.

 • Drugs & You (1981). A Scriptographic Booklet by L. Bete Co., Inc., South Deerfield, USA .

 • Housman, A.E. (1956, 1963) “Terence, This is Stupid Stuff” in Perrıne, Laurance, Ed.: Sound & Sense: An Introduction to Poetry; Harcourt, Brace & World, Inc., New York & Chicago.

 • “Health & Body Sociology” seçmeli dersi öğrenci dönem ödevleri, 2019-2020 Bahar Dönemi, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cevizlibağ, İstanbul. Klor Kullananların Uymak zorunda Oldukları Güvenlik Kuralları (1980). Türkiye Selüloz & Kâğıt Sanayii Genel Müdürlüğü, İzmit. Smillie, Wilson G. (1948). Koruyucu Hekimlik & Halk Sağlığı (Çev.: Hamdi Dilevurgun), Güven Basımevi, İstanbul. Sisson, H.A. (1955). On Guard Against Gas, Hutchhinson Co. Ltd., London.

                                                                                                    
 • Article Statistics