ORGANİZASYON-ÇEVRE İLİŞKİLERİNİN KUANTUM FİZİĞİ İLE AÇIKLANMASI
EXPLANATION ON RELATIONS OF ORGANIZATION AND ENVIRONMENT WITH QUANTUM PHYSICS

Author : Canan YILDIRAN - Furkan Fahri ALTINTAŞ - Fatma Zehra TAN
Number of pages : 156-179

Abstract

Çalışmada sosyal bilimlerin dalı olan yönetim ve organizasyon bilimi kapsamında çevre-organizasyon ilişkilerini kuantum mekaniğinden yararlanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Bu anlamda bu çalışma, sosyal bilimlerin doğa bilimlerin kuralları ile açıklanabileceğini göstermektedir. Çalışmada organizasyon-çevre ilişkilerinin kuantum mekaniği ile ölçümü için iki durum oluşturulmuştur. Söz konusu her iki durum için hayali organizasyonlar ve çevreler ile yine organizasyon ve çevrelere ilişkin hayali veriler oluşturulmuştur. Bu verilere dayanılarak organizasyonun çevreler (iki çevre) ile olan ilişkilerini dalga fonksiyonunda belirterek organizasyonun çevreler ile olan nitelikli ilişki kurma olasılıkların ve çevreler içinde kaldığı belirsizlik niceliklerinin ölçülmesinin yöntemi kuantum mekaniğinden yararlanılarak uygulamalar ile sunulmuştur.

Keywords

Çevre, Organizasyon, Kuantum Fiziği, Dalga Fonksiyonu

Read:1178

Download: 383

Atıf Bulunamadı