KURUMSAL BAKIM VE REHABİLİTASYON SÜRECİNDE SPORUN ÖNEMİ, KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU İŞBİRLİĞİ: AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Author:

Number of pages: 627-644
Year-Number: 2018-80

Abstract

Sosyal devletin faaliyet alanları modernleşmenin ortaya çıkardığı pek çok toplumsal sorunla birlikte artmaktadır. İnsanların yalnızlaşması, bağımlılık türlerinin artması, aileye karşı birey odaklı yaşam biçimlerinin tercih edilmesi gibi nedenlerle devletlerin sosyal görevleri (huzurevi, çocuk ve engelli bakım kuruluşları açma vb) artmaktadır. Bahsedilen kurumlarda kalan dezavantajlı kesimlerin hem ihtiyaçlarının karşılanması hem onların sosyalleşme imkânlarının sağlanması için çeşitli alışkanlıkların ve meşguliyet alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu meşguliyet alanlarından biri spordur. Sporun Türkiye’de kurumsal bakım ve rehabilitasyon sürecindeki rolünün incelendiği bu çalışmada aynı zamanda da bu konu sadece devletin geliştirebileceği bir alan olarak değil, devlet ve sivil toplum kuruluşu işbirliği içerisinde geliştirilebileceğine bir örnek sunularak anlatılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de kurumsal bakım ve rehabilitasyon konusunun sorumlu kamu otoritesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nün işbirliği sürecinde gerçekleştirilenler incelenmiş, benzer girişimlerin çoğaltılabilmesi için çeşitli önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

The fields of activity of the social state are increasing with many communal problems brought about by modernization. Social tasks of states (olderman, child and disabled care organizations etc.) are increasing due to reasons such as loneliness of people, increasing types of addiction, preferring individual-oriented lifestyles towards the family. In order to meet the needs of disadvantaged groups in these institutions and to provide opportunities for their socialization a variety of habits and occupations should be developed. One of these occupations is sport. Turkey's role in the process of care and rehabilitation of sport in the enterprise is examined in this study, we also can develop this topic is just not as an area of the State, Government and non-governmental organizations could be developed in cooperation with a example by offering. In this context, Turkey is responsible for the issue of corporate care and rehabilitation in public authority, Ministry of Family, Labour and Social Services, a non-governmental organization, the family and social policy, youth and sports club is in the process of cooperation. They carried out similar initiatives have been examined, it can be replicated for various recommendations of work was completed.

Keywords