ASKERLİĞİN BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ (BİR SAHA ARAŞTIRMASI)

Author :  

Year-Number: 2018-80
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 445-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, askerlik hizmeti süresince Türk Silahlı kuvvetlerinde verilen çeşitli eğitimlerin, askerlik yapan bireylerin toplumsallaşması askerliğe bakış açısı üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırmada, 45 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmada Adıyaman ili Jandarma Komutanlığı ve bağlı personelinden, 520 muvazzaf asker üzerinde uygulama yapılmıştır. Anketler birliğe teslim olunan tarihten itibaren ilk on gün, 10 Ağustos 2010 tarihi ile terhis tarihine on gün kala, 5 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre askerlik hizmeti öncesinde eğitim grupları arasında askerlik hizmetine ilişkin görüşler istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmaktadır (p<0.05). Benzer şekilde, askerlik hizmeti sonrasında eğitim grupları arasında askerlik hizmetine ilişkin görüşler istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmaktadır (p<0.05). Araştırma sonuçlarına göre zorunlu askerlik sürecinin erlerin toplumsallaşması üzerinde etkisi olduğu ifade edilebilir. Öte yandan eğitim gruplarına göre askerlik hizmetlerine ilişkin görüşler hem askerlik hizmeti öncesinde, hem de sonrasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine whether the various trainings given in the Turkish Armed Forces during military service have an impact on the perspective of social service and military service. In this context, a questionnaire consisting of 45 questions was used. The research was carried out on 520 active soldiers from the Gendarmerie Command and its affiliated personnel in Adıyaman province. The surveys were conducted on 5 April 2011, ten days prior to the discharge date with the date of 10 August 2010, on the first ten days from the date of submission to the union. According to the findings, military service opinions differed significantly between the education groups before military service (p <0.05). Similarly, after military service, views on military service differed significantly between education groups (p <0.05). According to the results of the research, it can be stated that the compulsory military service has an effect on the socialization of the individuals. On the other hand, according to the education groups, opinions on military service showed a statistically significant difference both before and after military service.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics