TÜRKİYE’DE WALDORF EĞİTİMİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Author:

Number of pages: 30-41
Year-Number: 2017-49

Abstract

Bireylere farklı öğrenme yaşantıları sunmayı hedefleyen eğitim modellerinin önemi artmaktadır. Günümüzde eğitimde alternatif modeller, daha fazla sayıda okulda uygulanmakta ve yenilikçi programları uygulayan okullarda yaygınlaşmaktadır. Waldorf eğitim sistemi çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik eğitimlerinde başarısı kanıtlanmış olan bir sistemdir. Bu eğitim sisteminde ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket temelli deneyimler, kille biçimlendirme, hayal gücünü geliştiren oyunlar, el işlerinin yanısıra ev idaresi, mutfak ve bahçe işlerini kapsayan değişik faaliyetler yer alır. Bu araştırmada, Waldorf eğitim yaklaşımının Türkiye’deki tarihsel süreci açıklanmış ve bu eğitim sisteminin amacı ve yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de Waldorf eğitimleriyle ilgili yapılan çalışmalar sıralanmış; eğitmenlerin nasıl yetiştirileceğiyle ilgili bilgiler verilmiş ve bu eğitim sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı programında kullanımına ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmadaki bilgilerin, Waldorf eğitim yaklaşımının Türkiye’deki kullanım yaygınlığını arttırmaya katkı sağlaması hedeflenmektedir. Araştırmanın sonunda Waldorf eğitim sisteminin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The importance of education models is increasing, as it aims to offer different learning experiences to i

Keywords