LEFKOŞA’DA BELEDİYE MECLİSİNİN KURULMASI (1885-1908)
THE ESTABLISHMENT OF THE NICOSIA MUNICIPAL COMMISSION (1885-1908)

Author : Mehmet DEMİRYÜREK
Number of pages : 1-19

Abstract

1878 yılında Büyük Britanya Kıbrıs’ın yönetimini Osmanlılardan devraldığı zaman adanın altı kaza merkezinde kurulmuş belediye teşkilatları vardı. Bununla birlikte adadaki yeni yönetim mevcut yapıyı yetersiz gördü ve 1880 ve 1882 yıllarında iki ayrı nizamname çıkararak uygulamaya koydu. 1885 yılından sonra Belediye Meclisi oluşturmak için birkaç kez girişim yapıldı. Ancak seçilen Türk ve Rum üyeler arasında belediye ve belediye başkanlığı konularında şiddetli anlaşmazlık olduğu için Belediye Meclisi oluşturulamadı ve halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı da göreve gelmedi. Bu durum üzerine Kıbrıs valisi 1885 Belediye Meclisleri Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak 3 kişiden oluşan bir komisyon seçti ve bu komisyon 1885-1908 yılları arasında belediye hizmetlerini yürüttü. Halkın oyu ile seçilmiş belediye meclisi ancak 1908’de faaliyete geçebildi. Bu çalışmanın amacı söz konusu tarihsel süreci sebep ve sonuçlarıyla ele alarak değerlendirmektir. Böylece genel olarak Kıbrıs Tarihi’ne ve özel olarak da Lefkoşa Belediyesi Tarihi’ne ve Kıbrıs’ta Yerel Yönetim Tarihi’ne katkıda bulunulmuş olunacaktır.

Keywords

Kıbrıs, Belediye, İngiliz Dönemi, Lefkoşa Belediyesi, Kıbrıs Yerel Yönetim Tarihi

Read:790

Download: 356

Atıf Bulunamadı