LEFKOŞA’DA BELEDİYE MECLİSİNİN KURULMASI (1885-1908)

Author:

Year-Number: 2017-41
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1878 yılında Büyük Britanya Kıbrıs’ın yönetimini Osmanlılardan devraldığı zaman adanın altı kaza merkezinde kurulmuş belediye teşkilatları vardı. Bununla birlikte adadaki yeni yönetim mevcut yapıyı yetersiz gördü ve 1880 ve 1882 yıllarında iki ayrı nizamname çıkararak uygulamaya koydu. 1885 yılından sonra Belediye Meclisi oluşturmak için birkaç kez girişim yapıldı. Ancak seçilen Türk ve Rum üyeler arasında belediye ve belediye başkanlığı konularında şiddetli anlaşmazlık olduğu için Belediye Meclisi oluşturulamadı ve halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı da göreve gelmedi. Bu durum üzerine Kıbrıs valisi 1885 Belediye Meclisleri Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak 3 kişiden oluşan bir komisyon seçti ve bu komisyon 1885-1908 yılları arasında belediye hizmetlerini yürüttü. Halkın oyu ile seçilmiş belediye meclisi ancak 1908’de faaliyete geçebildi. Bu çalışmanın amacı söz konusu tarihsel süreci sebep ve sonuçlarıyla ele alarak değerlendirmektir. Böylece genel olarak Kıbrıs Tarihi’ne ve özel olarak da Lefkoşa Belediyesi Tarihi’ne ve Kıbrıs’ta Yerel Yönetim Tarihi’ne katkıda bulunulmuş olunacaktır.

Keywords

Abstract

When Cyprus was occupied by the British, the municipalities had been set up in the cities in Cyprus under the Ottoman rule. Nevertheless the British administration decided that the organizations of the municipalities in Cyprus were inadequate and it was issued two regulations concerning the municipalities in 1880 and 1882. After 1885, some attempts were made by the government to form a selected Municipal Council but it was not accomplished, in that the selected Turkish and Greek members had different considerations concerning the municipality and presidency. Until 1908, the works of Nicosia Municipality were carried out by the Nicosia Municipal Commission consisted of three members appointed by the Cyprus Governor. The aim of this study is to evaluate this historical period with its reasons and results. Consequently it will be contributed to the history of Cyprus, the history of the Nicosia Municipality and the history of the local administration of Cyprus.

Keywords