HASSA AĞZI SES BİLGİSİ (ÜNLÜLER)

Author :  

Year-Number: 2017-40
Language : null
Konu : Türk Dili
Number of pages: 258-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiyede gün geçtikçe kitle iletişim araçlarının daha yaygın olarak kullanılması ve eğitim seviyesinin artması sonucu sözlü kültür unsuru olan Anadolu ağızları kaybolmaya başlamaktadır. Hassa ağzı da Anadolu ağızları içerisinde kaybolmaya yüz tutmaktadır. Türk dili üzerine araştırma yapan bilim adamlarının bir görevi de kaybolmaya yüz tutan bu ağız özelliklerini araştırarak tespit etmektir. Bu çalışmada nitelik olarak yörenin tamamını yansıtacak şekilde, örneklem yöntemiyle, metin derlemesi yapılmış ve bu derlemeler üzerinde ünlülerin özellikleri ve ünlü değişmeleri tespit edilmiştir. Bu çalışma Anadolu ağızları atlası hazırlanmasında kaynak olarak kullanılacak, Türkçenin tarihi gelişimi sürecinde bazı meselelerin açığa kavuşturulmasına ve yörenin etnik yapısının aydınlatılmasına da ışık tutacaktır.

Keywords

Abstract

As the result of the increasing use of mass media in Turkey day by day and the increasing level of education; Anatolian dialects, which are oral cultural elements, have started to disappear. The Hassa dialect has also tended to disappear in Anatolian dialects. One task of the scientists, who research on Turkish language, is to identify these oral features which have tended to disappear by researching. In this study, the text compilation was made by sampling method, reflecting all of the area as a qualification and on these compilations, the features of vowels and vowel mutations were identified. This study will be used as a source in the preparation of the Anatolian dialects atlas, will also enable some issues to reveal in the process of the historical development of Turkish and clarify the ethnic structure of the area.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics