EYÜP KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Eğitim Sosyolojisi
Number of pages: 183-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma İstanbul’daki Eyüp Kız AİHL (Anadolu İmam-Hatip Lisesi) son sınıf öğrencilerinin üniversiteye yönelimlerini ve tercihlerinin yönünü öğrenmek için yaptığımız anket araştırmasına dayanmaktadır. Çalışmamızın amacı son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri irdelemektir. Ulaşılan bulgulara göre öğrencilerin tamamına yakın bir kısmının üniversite eğitimi almak istedikleri, tercihe meyilli oldukları alanların içinde dinî-meslekî alanlar belli ölçüde yer alsa da, katsayı sınırlamasının kaldırılmasından sonra daha çok, dinî-meslekî alanın dışındaki bölümlerin ağırlık kazanmaya başladığı görülmüştür. Öğrencilerin yönelim gösterdikleri bölümler ağırlıklı olarak sözel alanlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin üniversiteye yönelimlerinde idealleri doğrultusunda kendilerini gerçekleştirme isteği daha çok ön plana çıkmaktadır. Büyük bir çoğunlukla öğrenciler sınava hazırlanmak için dershaneleri tercih etmektedirler. Üniversiteye girişlerini en çok zorlaştıran veya engelleyen unsurlar arasında lisedeki eğitimin yetersizliği ve sınav sistemi başat faktörler olarak yer almaktadır.

Keywords

Abstract

This study is based on the survey research which is conducted to learn university orientations and the directions of university preferences of the students of Eyüp AİHL (Anatolian Vocational Religious High School) for Girls. The aim of the study is dealing with the factors that determine the university orientations of senior students. According to the results, it is found that almost all of the students want to take university education. However, most of them are inclined to the departments other than religious-vocational fields to a great extent after the abolition of coefficient limitation whereas they were more inclined to religious-vocational departments when coefficient rule was in force. Fields that are preferred by the students are to a great extent, verbal fields. Their demand for self-actualization in line with their ideals is very determining in their university orientations. The great majority of the students attend dershane (cram schools) for the university preparation exam. Two prominent factors that hinder and make university entrance difficult are unqualified education in high school and the system of examination.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics