MEZUN ÖĞRENCİLERİNDEN SPOR LİSELERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 284-300
Year-Number: 2016-27

Abstract

Bu çalışmanın amacı spor lisesi mezunu spor bilimleri lisans öğrencilerinin mezun oldukları ortaöğretim kurumu hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda …………….. Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan toplam 23 spor lisesi mezunu lisans öğrencisi ile odak grup görüşmeleri yapan araştırmacı, spor liselerinin kuruluş amaçlarının gerçekleşebilme düzeylerini belirlemeye çalışmıştır. Görüşmelerin deşifre edilmesi ile elde edilen sınıflanmış verilere sıklık analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda mezun öğrencilerin spor liseleri hakkında bildirdikleri üç yüz on altı görüş tespit edilmiş, bunların %47,78’i olumlu iken %52,22’si ise olumsuz olarak kaydedilmiştir. Mezun öğrencilerin en çok birinci (%28,16) ve beşinci (%29,43) amaçlar hakkında yorum yaptıkları bildirilmiştir. Spor lisesinden mezun lisans öğrencileri, spor liseleri hakkında en çok olumlu öneri (%21,52) ve olumsuz olay (%19,62) görüşlerinde bulunmuşlardır. Çalışmanın sonucunda tespit

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to determine comments about sports high schools of undergraduate sport sciences students who graduated from sports high schools. In accordance with this purpose, the author has focus group discussions with 23 undergraduate sport sciences students who graduated from sports high school and tried to determine realisation levels of its foundation aims. After decoding the discussions, obtained data has been analysed according to its frequencies by authors. The findings showed that three hundred sixteen views have been obtained from focus group discussions. The rate of positive views was 47,78%, the rate of negative views was 52,22%. Graduated students have commented about first (28,16%) and fifth (29,43%) aims as the highest rates. Besides they have also commented about positive suggestion (21,52%) and negative case (19,62%) views as the highest rates. The results of this study showed that graduated students from sports high school have frequency commented abou

Keywords