EĞİTİMDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU ve OKUL SOSYAL HİZMETİ

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : Sosyal Hizmet ve Sosyoloji
Number of pages: 467-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal dışlanma birçok faktörü içerisinde barındıran, çok boyutlu dinamik bir kavramdır. Sosyal dışlanma karmaşık olduğundan dolayı birçok çeşidi ve nedeni vardır. Eğitimde ergenlik dönemi; fiziksel, cinsel, psikolojik ve sosyal birçok değişikliğin ortaya çıktığı bir dönemdir. Ergen sosyal çevresinden bağımsız değildir. Ergenlik döneminde meydana gelen bu değişiklikler sosyal dışlanma davranışının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ergenlik döneminde sosyal dışlanma, ergeni savunmasız bırakarak, okul başarısı ve benlik saygısını düşürebilir. Bu araştırma sosyal dışlanma tehdidi karşısında, okul sosyal çalışmacısının gerekliliğini ortaya çıkartmak için yürütülmüştür. Sosyal ağ analizi ve niteliksel yöntem kullanılmış, 11. Sınıfa devam eden, aynı sınıfta eğitim alan 14 katılımcıya (4 kız, 10 erkek) uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler sosyoekonomik durum ile dışlanma davranışları açısından yorumlanmıştır. Bu çalışma okul sosyal hizmeti ile ilgili daha sonra yapılacak araştırm

Keywords

Abstract

Social exclusion is multidimensional concept that contains many factors. Because of the fact that social exclusion is complicated, it has many variations and reasons. Puberty in education is a period that occurs many physical, sexual, pyschological and social changes. Adolescent is not independent from his social exclusion behaviour. Social exclusion in puberty can reduce school success and self respect by leaving the adolescent defenseless. This research is carried out to reveal the necessity of a school social service specialist against the threat of social exclusion. Social network analysis and qualitive methods are used. It was applied to 14 participants (4 females, 10 males) who are in 11 th grade and educated in same class. Datas which were acquired from participants were interpreted in terms of social-economic conditions and social exclusion behaviours. This study has the characteristics of reference for further researches abaut school social service.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics