TÜRK OCAKLARI KURULTAYLARINDA DİL MESELESİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 179-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Türkçe konuşma meselesine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Türkçülük fikrinin etkisiyle tartışılmaya başlayan Türkçe meselesi, Cumhuriyet döneminde Türk Ocakları Kurultaylarında gündeme gelmiş, Arapça, Kürtçe, Rumca konuşulmasının önüne geçmek için farklı çözüm önerileri delegeler tarafından kurultaya sunulmuştur. İlk kurultay olan 1924 Kurultay’ı Hamdullah Suphi’nin etrafında şekillenmiş, Cumhuriyet sürecinde Türkçe konuşulmaması, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı yanlış politikalara bağlanmıştır. 1926 Kurultay’ı Şeyh Said İsyanı’nın Doğu Anadolu’da bıraktığı etkiden dolayı Kürtçe konuşma üzerine yoğunlaşmış, 1927 Kurultay’ı devletin otoriterleştiği ve 1928 Kurultay’ında ise Türkçe konuşma meselesinde farklı çözüm önerilerinin tartışıldığı bir süreç yaşanmıştır. Bu çalışmada amacımız Türkçe konuşma meselesine yaklaşımlarda Müslüman ve Gayrimüslim topluluklara uygulanan yöntemler arasındaki farkları ortaya koyup tartışmaktır.

Keywords

Abstract

During the last period of the Ottoman Empire began to focus on the issue of Turkish speaking. During this period, which began to discuss the issue of Turkish influence of the idea of Turkism, have been raised in the Assembly of the Republic during the Turkish Hearths, Arabic, Kurdish, Greek different solution suggestions to avoid the talk was presented to the conference by delegates. The first congress, which in 1924 formed around Hamdullah Suphi Congress, not the spoken Turkish Republic processes are connected to the wrong policies implemented by the Ottoman Empire. Sheikh Said Rebellion of 1926, Congress has focused on speaking Kurdish East Anatolia due to the effect in 1927, the Congress government of authoritarianism and there has been a process of discussion of different solutions on the issue of Turkish speaking at the 1928 convention. In this study, our aim is to discuss the methods used to put out the differences between the Muslim and non-Turkish speaking community in the appr

Keywords