CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TÜRK DÜŞÜNCESİ ve 2009 PROGRAMINA YENİ BİR ÜNİTE ÖNERİSİ OLARAK "TÜRK DÜŞÜNCESİ"

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Felsefe Eğitimi
Number of pages: 173-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanmış olan 1924, 1935, 1957, 1976, 1985, 1993 ve 2009 ortaöğretim felsefe dersi öğretim programlarının kazanım/hedef ve içeriklerinde Türk düşüncesine yer verilip verilmediğini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle ‘Türk düşüncesi’ ifadesinin kavramsal bir analizi yapılmış ve bu ifade netleştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ülkemizde ortaöğretim düzeyinde uygulanmış ve uygulanmakta olan öğretim programları incelenmiştir. İnceleme sonucunda felsefe dersi öğretim programlarının genelinde Türk düşüncesinin ihmal edildiği ya da olması gerektiği şekilde yer verilmediği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular sonucunda mevcut 2009 programında Türk düşüncesinin nasıl yer alabileceğine ilişkin bir öneri olarak ‘Türk Düşüncesi’ ünitesi; kazanımları ve kapsamıyla birlikte önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate whether the Turkish thought has taken its place in the attainments and the contents of 1924, 1935, 1957, 1976, 1985, 1993 and 2009 secondary education philosophy course curriculums that were applied after the declaration of Republic in Turkey. Looking from this perspective in this study, primarily an analysis of the expression ‘Turkish thought’ has been made and this expression has been tried to be clarified. Then curriculums which were implemented at the level of secondary education in our country was investigated. In the end of the investigation, it was seen that Turkish thought in the general of philosophy course curriculums was neglected or it was not included as it should be. In the consequence of obtained findings, the unit of ‘Turkish Thought’ with its attainments and content is offered as a suggestion which is related to show how Turkish thought is taken place in available 2009 curriculum.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics