DOĞAL ve KÜLTÜREL VARLIKLARA DAYALI TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 214-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar, turizm talebini destinasyona çeken en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir turizmin destinasyonlar için önemi, turizm sektörünün doğal çevreye, kültürel kaynaklara ve tarihi mirasa dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu kaynaklar üzerinde olacak herhangi bir tahribat geri dönülemez sonuçlara sebep olmaktadır. Turistik ürün ve turistik ürün çeşitlendirmesi sürdürülebilirlik politikalarıyla desteklendiği takdirde turizmden sağlanacak fayda en üst seviyeye çıkarılacaktır. Bu çalışmada, destinasyonların sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar ve bu varlıkların destinasyon yönetimi konusundaki önemi ile ilgili çalışmalar derlenmiştir. Araştırmada konu ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, turistik ürün çeşitlendirmesinin sürdürülebilir destinasyon politikalarıyla yürütüldüğü taktirde kaynakların gelecek nesillere aktarılacağı ve turizm pazarında avantaj sağlayacağı sonucuna varılmış ve bu

Keywords

Abstract

Natural and cultural assets which are owned by countries are among the most important factors in attracting tourism demand. The importance of sustainable tourism for destinations is due to resistance of cultural resources and historical heritage of destinations. Any damage that emerge on these resources would lead to irreversible results. Benefits that will be gained from tourism will be increased to the highest level if it is supported by

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics