İPUÇLARI VE DÖNÜTLERLE ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİNİ ARTIRMANIN UYGUN OLMAYAN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI AZALTMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 246-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı, ders planlarına ödüllendirme ipuçları eklenerek yapılan uygulamaların, öğretmenlerin ödüllendirmelerini artırmada ve artan öğretmen ödüllendirmelerinin öğrencilerin sınıfa uygun olmayan davranışlarını azaltmada kullanışlılığına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada, sınıfa uygun olmayan davranışlar sergileyen çok sayıda öğrenciyi bir arada bulmanın zor olması, uygulama sırasında uygulamanın gerektiği gibi yapılması ve yapılacak uygulamanın gerçekçiliği ve analiz sonucunda elde edilen verilerin uygulayıcılar olan öğretmenler tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi amacıyla üç farklı okulda üç sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, öğretmen görüşme formu, sosyal geçerlilik belirleme formu, geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin ödüllendirme davranışlarının artırılması ve öğrencilerin ders dışı etkinlikte bulunma davranışlarının azaltılması amacıyla, araştırmacı tarafından ders

Keywords

Abstract

The general purpose of this study is to determine the effectiveness, of applications done by adding rewards to lesson plans on increasing rewarding behaviors of teachers and decreasing the inappropriate behaviors of students in the class. Sample of the study is formed of three students from different classes primary schools who show inappropriate behaviors and their teachers who don’t use rewarding enough. In order to collect the data of the study, teacher interview form, social validity form, ABC form and partial gap form were developed and used. Lesson plans involving applications that researchers add rewarding cues to were prepared in order to increase the rewarding behaviors of teachers and decrease the behaviors of students irrelevant to course. After the implementation of prepared plans, researcher gave feedbacks to teachers on the implementation of plans.All teachers within the scope of the study gave a positive statement about implementations done by adding rewarding cues in l

Keywords