BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 287-299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık süreciyle birlikte tanıştığı bölgesel kalkınma ajansları, 2006 yılında kurulan iki pilot ajansın ardından, şu anda yapılanması tamamlanan 26 bölgesel kalkınma ajansı ile tüm ülke sathında, ülkenin kalkınma serüveninde gerek idari yapılanması, gerek karar mekanizması ve gerek faaliyetleri ile kamu kurumları arasında farklı bir konuma oturmuştur. Çoğunlukla sağladıkları mali destekler ile gündeme gelmelerine rağmen faaliyet gösterdikleri bölgelerde planlı kalkınma hedefleri koyan, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik proje esaslı faaliyet gerçekleştirme kabiliyetini geliştiren, bölgesel rekabetçiliği ön plana çıkaran tanıtım uygulamaları ve tek adımda yatırım ofisi olarak hizmet veren yapılanmalarıyla özellikle bölgesel ölçekte kısa sürede önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Özellikle, kalkınma ajanslarının bölgesel iş ve yatırım ortamının tanıtımı, ulusal ve uluslararası yatırım fırsatlarının bölgelere çekilmesi için gerçekleştirdikleri çalışmalar ol

Keywords

Abstract

Turkey met with Regional Development Agencies during the EU accession process of the country which back to 2006, when two pilot development agencies were established. By completion of institutionalization of 26 development agencies which cover all the country, agencies started coming up in a different position in Turkish government structure with decision making mechanism and activities they have. Although agencies are in the limelight by financial support they provide in the regions they operate, they occupied an important place within a short period, by putting planned development objectives for the region, improving regional ability to carry out project-based activities aimed at achieving the objectives, applying regional marketing activities by highlighting regional competitiveness, giving investment consultation services as one-stop shop. In particular, by applying promotional activities of regional business and investment environment, performing creating national and internation

Keywords