ŞANLIURFA’DA BULUNAN YÖRESEL YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN ŞEHRİN TURİZM AÇISINDAN PAZARLANABİLİRLİĞİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 9
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 599-614
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği üzere kültür; geçmişten günümüze bir topluma mal olan soyut ve somut değerlerin tümüdür. Bu bağlamda yemek kültürü de farklı coğrafi özelliklere sahip yerlerde yaşayan insanlar tarafından oluşturulan bir kültür öğesidir. Öyle ki bu kültür öğesi günümüzde insanların seyahatlerinde bir destinasyonu tercih etme nedenleri arasında ilk sıralara yerleşmeye başlamıştır. Bu araştırmanın temel amacı; zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Şanlıurfa’nın turistik açıdan pazarlanabilirliğine etkilerinin, yiyecek-içecek işletme yöneticileri bakış açısıyla ve işletme pazarlama ve ürün stratejileri çerçevesinde değerlendirerek, yöresel yemek kültürünün Şanlıurfa İlinin turistik tanıtım ve pazarlamasında ne ölçüde etkili olduğunu ve işletmelerin pazarlama yönetiminin bu noktada ne derecede etkili olabildiğini tespit etmektir. Bu kapsamda Şanlıurfa ilinde yer alan 40 yiyecek-içecek işletme yöneticilerine yönelik 28 sorudan oluşan bir anket uygulanmış, uygulanan bu anket sayesinde çalışmaya n

Keywords

Abstract

As it is known; culture is all of the tangible and intangible values of a society from the past to present. In this context, food culture is also an element of culture created by people living in different geographic areas. This culture item has been started to be first place to choose a destination of tourists‘s travelers. The basic aim of this study is to assess the effects of the food culture of Şanlıurfa on touristic marketability from business managers perspective with evaluating by marketing and product strategies and determine what extent Local food culture is effective on promotion and marketing of Şanlıurfa and what degree of marketing management can be effective at this point . In this context, Thanks to 28 items questionnaire were applied to 40 food and beverage business managers in Şanlıurfa; our study gained quantification; The datas were analyzed with quantitative methods. According to findings; Between product marketing and gender variable is significiant difference,

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics