Yayın Kurulu / Editör Kurulu


YAYIN KURULU / EDİTÖR KURULU

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK - Kırıkkale Üniversitesi 

Prof. Dr. Tarık ÖZCAN - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Nadir İLHAN - Ahi Evran Üniversitesi 

Prof. Dr. Vedat ÇINAR - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN - Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Tofiq ABDÜHASANLİ - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BULAT - Atatürtk Üniversitesi

Prof. Dr. İsa ELİRİ - Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Murat SUNKAR - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Bahir SELÇUK - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Engin ÖNER - Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI - Ömer Halis Demir Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu DEVECİ - Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülay KARŞICI - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ganire HÜSEYNOVA - Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAN - Sahoc Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman CAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ - Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Esin OZANSOY - İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İrfan KALAYCI - İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV - Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla GADYİVEYA - Dağıstan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN - Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ÖZEK - Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Önder YAĞMUR - Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN - Fırat Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna MİNGAZOVA - Kazan Federal Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova BAKYTGUL- Kazakistan Milli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İnci Bilgin TEKİN - Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇELİKBAĞ - Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Celal ASLAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Dr. Öğretim Üyesi. Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL - Kayseri Üniversitesi

Dr. Alireza ZADEGHAN - Tebriz Üniversitesi 

Dr. Fatima HOCİN - Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi