Danışma Kurulu


                                        DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmail BEKCİ - Nevşehir Üniversitesi - Nevşehir / Türkiye

Prof. Dr. İbrahim KAVAZ - Fırat Üniversitesi - Elazığ / Türkiye

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK - İnönü Üniversitesi -  Malatya / Türkiye

Prof. Dr. Fenüze NURİEVA - Kazan Federal Üniversitesi - Kazan / Tataristan

Prof. Dr. Ali AKAR - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla / Türkiye

Prof. Dr. İsmet EMRE - Bartın Üniversitesi - Bartın / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK - Atatürk Üniversitesi - Erzurum / Türkiye

Prof. Dr. H. Dilek BATİSLAM - Çukurova Üniversitesi - Adana / Türkiye

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN - Gazi Üniversitesi - Ankara / Türkiye

Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER - Ege Üniversitesi - İzmir / Türkiye

Prof. Dr. Zumrut KULİZADE - Anas Instiute - Bakü / Azerbaycan

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK - Kırıkkale Üniversitesi - Kırıkkale / Türkiye

Prof. Dr. Minaxanım Niriyeva TEKELİ - Qafgaz Üniversitesi - Bakü / Azerbaycan

Prof. Dr. S. Burak ARZOVA - Marmara Üniversitesi - İstanbul / Türkiye 

Prof. Dr. Fatih ALKAYIŞ - İnönü Üniversitesi - Malatya / Türkiye

Prof. Dr. İsmail ÖZSOY - Fatih Üniversitesi - İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Tahir BALCI - Çukurova Üniversitesi - Adana / Türkiye

Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon / Türkiye

Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN - Akdeniz Üniversitesi - Antalya / Türkiye

Prof. Dr. Şebnem R. TEMİR G. - Haliç Üniversitesi - İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL - Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir / Türkiye

Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ - Atatürk Üniversitesi - Erzurum / Türkiye

Prof. Dr. H.Ahmet ÖZDEMİR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Konya / Türkiye

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU - Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla / Türkiye

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU - Sakarya Üniversitesi - Sakarya / Türkiye

Prof. Dr. Ümit Gücenme GENÇOĞLU - Uludağ Üniversitesi - Bursa / Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz KURT - Ankara Üniversitesi - Ankara / Türkiye

Prof. Dr. Ali YAKICI - Gazi Üniversitesi - Ankara / Türkiye

Prof. Dr. Azize M. ÖZGÜVEN - Yeni Yüzyıl Üniversitesi - İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa BULAT - Atatürk Üniversitesi - Erzurum / Türkiye

Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI - Anadolu Üniversitesi - Eskişehir / Türkiye

Prof. Dr. M. Hakan CEVHER - Ege Üniversitesi - İzmir / Türkiye

Prof. Dr. Sudi APAK - Beykent Üniversitesi - İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa SEVER - Gazi Üniversitesi - Ankara / Türkiye

Prof. Dr. Tofiq ABDÜHASANLİ - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof. Dr. Enver TÖRE - Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Hanihe Nalan GENÇ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN - Fırat Üniversitesi