Advisory Board


ADVISORY BOARD

 

Prof. Dr. İsmail BEKCİ - Nevşehir University- Nevşehir / Turkey

Prof. Dr. İbrahim KAVAZ - Bitlis Eren University- Bitlis / Turkey

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK - İnönü University-  Malatya / Turkey

Prof. Dr. Fenüze NURİEVA - Kazan Federal University- Kazan / Tataristan

Prof. Dr. Ali AKAR - Muğla Sıtkı Koçman University- Muğla / Turkey

Prof. Dr. İsmet EMRE - Bartın University- Bartın / Turkey

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK - Atatürk University- Erzurum / Turkey

Prof. Dr. H. Dilek BATİSLAM - Çukurova University- Adana / Turkey

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN - Gazi University- Ankara / Turkey

Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER - Ege University- İzmir / Turkey

Prof. Dr. Zumrut KULIZADE - Anas Instiute - Bakü / Azerbaijan

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK - Kırıkkale University- Kırıkkale / Turkey

Prof. Dr. Minaxanım Niriyeva TEKELİ - Qafgaz University- Bakü / Azerbaijan

Prof. Dr. S. Burak ARZOVA - Marmara University- İstanbul / Turkey

Prof. Dr. İsmail ÖZSOY - Fatih University- İstanbul / Turkey

Prof. Dr. Tahir BALCI - Çukurova University- Adana / Turkey

Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK - Karadeniz Teknik University- Trabzon / Turkey

Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN - Akdeniz University- Antalya / Turkey

Prof. Dr. Şebnem R. TEMİR G. - Haliç University- İstanbul / Turkey

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL - Ahi Evran University- Kırşehir / Turkey

Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ - Atatürk University- Erzurum / Turkey

Prof. Dr. H.Ahmet ÖZDEMİR - Necmettin Erbakan University- Konya / Turkey

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU - Sıtkı Koçman University- Muğla / Turkey

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU - Sakarya University- Sakarya / Turkey

Prof. Dr. Ümit Gücenme GENÇOĞLU - Uludağ University - Bursa / Turkey

Prof. Dr. Yılmaz KURT - Ankara University - Ankara / Turkey

Prof. Dr. Ali YAKICI - Gazi Üniversity - Ankara / Turkey

Prof. Dr. Azize M. ÖZGÜVEN - Yeni Yüzyıl University - İstanbul / Turkey

Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI - Anadolu University - Eskişehir / Turkey

Prof. Dr. M. Hakan CEVHER - Ege University - İzmir / Turkey

Prof. Dr. Mustafa SEVER - Gazi University - Ankara / Turkey