HALK ŞAİRİ BEKİR AKBULUT’UN ŞİİRLERİNDE “VATAN” TEMASI

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 21:24:09.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 291-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her toplumun tarih boyunca oluşturduğu ortak kültürel değerleri vardır. Bu değerler o toplumun kolektif bilincini ve kültürel kodlarını içerisinde barındırır. Topluma özgü olan örf, adet, gelenek ve görenekler, edebi eserler ve kültürel öğeler bu ortak değerlerin izini sürebildiğimiz kültür hazineleridir. Kültürel değerlerin geçmişten günümüze aktarılması ve yaşatılması noktasında âşıklık geleneği ve buna bağlı halk şairleri önemli bir yer tutar. Sözlü ve yazılı olarak sürdürülen âşıklık geleneği sayesinde, toplumu ayakta tutan kültürel bellek kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdürür. Halk şairleri bu yönleri ile toplumun hafızası, kültürün ise koruyucusu rolüne bürünür. Her millet, sosyokültürel anlamda kendisini ifade etme kabiliyetine sahip olan, toplumun değer yargılarını gerek sazı gerekse de sözü ile geleceğe aktarma kaygısı taşıyan halk şairleri çıkarmıştır. Bu çalışmada, âşıklık geleneği hakkında genel bilgiler verildikten sonra, geleneğin bugünkü temsilcilerinden Halk Şairi Bekir Akbulut’un hayatı-sanatı ve şiirleri incelenmiş, eserlerinde işlediği “Vatan” temalı şiirleri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Every society has common cultural values which have occurred throughout history. These values contain the collective consciousness and the cultural codes of the society.  Customs, rituals, works of literature, and cultural elements which are unique to society are cultural treasure that we can trace these common values. There are various tools at the point of cultural value transmission and keeping them alive from past to present. One of the most important tools is the tradition of minstrelsy. Thanks to minstrelsy tradition in the form of verbal and written, cultural memory has occurred by transmitting from generations to generations, which keeps the society alive. Every nation has folk poets who have the ability to express themselves in the sociocultural sense. At the same time, these poets have felt a sense of responsibility for transmitting of cultural values to future via both their words and instrument. In the study, after giving general information about minstrelsy, life, art works and poems of Bekir Akbulut who is the present representative of the tradition are analyzed in frame of the “homeland” theme.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics