SENKRON BAĞLAMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ PERSPEKTİFLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 21:17:14.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 414-419
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, bağlama sazının Senkron eğitim platformları üzerinden öğretilmesinin avantajlarını incelemektedir. Günümüzde dijital teknolojilerin eğitim alanındaki yükselişi, müzik eğitimini de etkilemiştir. Özellikle geleneksel Türk müziği enstrümanlarından olan bağlama için Senkron eğitim platformlarının kullanımı, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından çeşitli faydalar sunmaktadır. Bu çalışmada, Senkron eğitim platformlarının bağlama eğitimindeki etkinliğini ortaya koymak amacıyla, 2009-2010 yılları arasında yapılan akademik çalışmalar Google Scholar üzerinden tarandı ve 6 haftalık senkron bağlama eğitime katılan öğrenciler ile yapılan anketler değerlendirildi. Bulgular, çevrimiçi platformların bağlama öğrenimine sağladığı esneklik, ulaşılabilirlik ve interaktif öğrenme ortamı gibi avantajları göstermektedir. Ayrıca, bu tür eğitim araçlarının kullanımı, öğrencilere zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın eğitim alma imkanı sunarken, öğreticilere de geniş bir öğrenci yelpazesine ulaşma fırsatı sağlamaktadır. Sonuç olarak, Senkron eğitim platformları, bağlama öğretimi için verimli ve etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır ve bu yöntem, müzik eğitimi uygulamalarında yenilikçi bir dönüşümü teşvik etmektedir.

Keywords

Abstract

This article examines the advantages of teaching baglama saz via Senkron education platforms. Today, the rise of digital technologies in the field of education has also affected music education. The use of Synchronous education platforms, especially for baglama, one of the traditional Turkish music instruments, offers various benefits for both teachers and students. In this study, in order to reveal the effectiveness of synchronous education platforms in baglama training, academic studies conducted between 2009 and 2010 were scanned through Google Scholar and the surveys conducted with students who participated in the 6-week synchronous baglama training were evaluated. The findings show the advantages that online platforms provide to context learning, such as flexibility, accessibility and interactive learning environment. In addition, the use of such educational tools provides students with the opportunity to receive education without time and space restrictions, while providing instructors with the opportunity to reach a wide range of students. As a result, Synchronous education platforms stand out as an efficient and effective method for teaching baglama, and this method promotes an innovative transformation in music education practices.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics