MURAT GÜLSOY’UN “OYSA HERKES KENDİSİYLE MEŞGUL” ADLI ESERİNDE BİREYSEL GERÇEKLİK ALGISI: “BEN-POSTMODERN BEN” DİYALEKTİĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-21 22:34:47.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 442-450
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan, kendini var eden soyut ve somut değerlerin bütünüdür.  Kendilik değerleri içerisinde gerçeklik ve bireysel gerçeklik algısı postmodern insanın yaşadığı trajedinin temel kaynağıdır. Çünkü bireysel gerçeklik, mutlak bir nitelik taşımadığı için muğlak yapısıyla çok yönlü ve çok katmanlıdır. Bu kompleks durum içerisinde birey, “ben” olma serüveninde yalnız, mutsuz ve umutsuz tavrıyla kendini ve evreni tanıma çabasındadır. Postmodern ‘ben’in gerçek yaşam algısı özgürlük odaklıdır. Özgürlüğün sunduğu yaşamsal değerler içinde var olmaya çalışarak bireysel gücün Tanrısal güce dönüşümüyle rüyalarda, hayallerde ve mitlerde aradığı kahramanın aslında kendisi olduğunu fark eder. Bu algıyla geçmişten günümüze süregelen geleneksel değerlerin yitimi ve yeni yaşam düzeni kurma arzusu, kaos içerisinde düzen arama isteği postmodern bireyin var oluş sebebidir. Murat Gülsoy, “Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul” adlı eserinde gerçeklik ve bireysel gerçeklik algısını öyküler aracılığıyla ve postmodern düşünce tarzıyla mini bir evren yaratarak aktarır.

Keywords

Abstract

Man is a whole consisting of abstract and concrete values that exist in himself. Reality and individual perception of reality within self-values are the main basis of the tragedy experienced by postmodern people. Because individual reality is multifaceted and multilayered with its vague structure, since it does not have an absolute quality. The individual struggles to know himself and the universe with his lonely, unhappy and hopeless attitude in the adventure of becoming “I”, in this complicated situation. Postmodern self perception of real life is focus on freedom.  In order to exist within the vital values offered by freedom, he realizes that the hero he finds in dreams, imagination and myths is actually himself, by liberating himself with the divine power of individual power With this perception the loos of traditional values that have decayed from the past and the desire to establish a new life order and the desire to seek order in chaos are the reasons fort he existence of the postmodern individual Murat Gülsoy conveys the perception of reality and individual reality through stories and by creating a universe with a postmodern way of thinking in his work ”Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul”. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics