FİJİTALİZM & METAVERSE EVRENİNDE, MARKALARIN PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 21:27:24.0
Language : Turkish
Konu : Communication Studies
Number of pages: 50-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metaverse, sanal ve artırılmış gerçeklikle birleşen geniş bir dijital evrendir. Bu evrende markalar, geleneksel pazarlama ve etkileşim yöntemlerinin ötesine geçerek Fijital deneyimler yaratma potansiyeline sahip olmuşlardır. Markalar da gelişen teknolojik çağla birlikte birçok alanda dijitalleşmeye doğru bir dönüşüm yaşanmış ve Fijitalizm’in önemini kavramışlardır. Web 3.0’ın ortaya çıkışı sanal ortamların kullanımını yaygınlaştırmıştır. Dolayısıyla markaların bu sanal çağa dünyaya adaptasyonu zorunlu hale gelmiştir. Metaverse evreni ile tüketicilere artırılmış sanal gerçeklik deneyimi sunulmaktadır ve kullanıcılar bu sanal evrende vakit geçirerek sosyal ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Markaların sanal evrendeki temsilleri avatarlar, dijital ürünler ve sanal mekanlar ile gerçekleşmektedir. Gerçek ve dijitali birleştiren fijital ortamda sanal varlıklar olarak markalar kendilerini ifade edebilir ve marka imajlarını güçlendirebilirler. Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile markalar metaverse içindeki kullanıcı deneyimini güçlendirmektedir. Aynı zamanda bu deneyimler yeni marka hikayeleri yaratmaktadır. Markalar böylelikle, Metaverse evreninde reklam ve tanıtım çalışmaları yaparak dijital dünyaya kendilerini entegre etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla markaların yeniliğe adapte olması ve dijital çağın öncüsü olan adımlar atması kendi itibar ve imajları açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada ele alınan global ölçekli markaların Metaverse evrenindeki temsilleri, dijital pazarlama ve reklam çalışmaları bağlamında ele alınarak, sanal evrendeki avatar kullanımları üzerinden incelenecektir.

Keywords

Abstract

The Metaverse is a vast digital universe combined with virtual and augmented reality. In this universe, brands have the potential to create new opportunities and experiences by going beyond traditional marketing and interaction methods. With the developing technological age, brands are experiencing a transformation towards digitalization in many areas. The emergence of Web 3.0 has made the use of virtual environments widespread. Therefore, it has become necessary for brands to adapt to this virtual age. With the Metaverse universe, consumers are offered an augmented virtual reality experience, and users can meet their social needs by spending time in this virtual universe. Brands are represented in the virtual universe through avatars, digital products and virtual spaces. With these virtual assets, brands can express themselves and strengthen their brand image. With virtual and augmented reality applications, brands strengthen the user experience in the metaverse. At the same time, these experiences create new brand stories. Brands thus aim to integrate themselves into the digital world by conducting advertising and promotional activities in the Metaverse universe. Therefore, brands need to adapt to innovation and take steps that are the pioneers of the digital age in terms of their reputation and image. The representations of the global brands discussed in this research in the Metaverse universe will be examined in the context of digital marketing and advertising studies and their use of avatars in the virtual universe.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics