SAVAŞTAN ETKİLENEN ÇOCUKLARLA ÇALIŞIRKEN İKİNCİL TRAVMA YAŞAMAYA İLİŞKİN OTOETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:58:37.0
Language : English
Konu : Clinical Psychology
Number of pages: 135-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Suriye'deki savaştan etkilenen çocuklarla çalışırken araştırmacının ikincil travma deneyimini keşfetmeyi amaçlayan bir otobiyografik araştırmadır. Bu nitel araştırma, araştırmacının kişisel ve profesyonel yaşam deneyimlerinden kameydana gelmiş olup, araştırmacının Türkiye'deki bir sosyal hizmet ortamında bu çocuklarla çalışırken karşılaştığı zorlukları ele almaktadır. Veriler, araştırmacının kişisel notlarından toplanmış olup, ikincil travma deneyimlerini yansıtmaktadır. Ayrıca, ikincil travmanın mesleki boyutuna daha derin bir anlayış kazanmak amacıyla araştırmacının danışmanlık yaptığı iki Suriyeli savaştan etkilenen çocuğun yaşam öyküleri de dahil edilmiş ve analiz edilmiştir. Özetle, araştırmacının ikincil travma deneyiminin otobiyografik keşfi, hem bir araştırmacı hem de bir klinisyen olarak dünyaya bakış açısını yeniden şekillendirmiş olup bu rollerde araştırmacının öz algısının anlamını da değiştirmiştir.

Keywords

Abstract

This study is an autoethnographic research aimed at exploring the researcher’s experience of secondary trauma while working with Syrian children affected by war. This qualitative research was rooted in the researcher’s personal and professional life experiences, and it delves into the challenges faced during the researcher’s work with these children in a social service setting in Turkiye. Data were gathered from the researcher’s personal notes, reflecting the experiences of secondary trauma. Additionally, to gain deeper insights into the professional dimension of secondary trauma, the life stories of two Syrian children affected by war, with whom the researcher worked as a counselor, were included, and analyzed. In summary, the autoethnographic exploration of the researcher’s experience of secondary trauma reshaped the understanding of the reality as both a researcher and a clinician, altering the meaning of the researcher’s self-perception in these roles

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics