H. 1255 TARİHLİ 3741 NUMARALI MUSUL EYALETİ, MUSUL MERKEZ KAZASI NÜFUS DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:57:26.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 359-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nüfus, belirli bir dönemde belirli bir bölgede yaşayan insan sayısını ifade eder. Osmanlı Devleti'nin ilk nüfus sayımı 15. ve 16. yüzyıllarda yapılmış olsa da II. Dünya Savaşı sırasında sistemli bir şekilde yapılmış ancak pek fazla sonuç alınamamıştır. II Mahmud'un hükümdarlığı döneminde 1831 yılında yapılan nüfus sayımı, modern zamanların ilk nüfus sayımı diyebileceğimiz nüfus sayımıdır. Bu sayımın asıl amacı vergi toplamak ve asker toplamak olduğu için kesin nüfus hakkında elimizde bilgi yoktur. O zamandan bu yana düzenli olarak yapılan nüfus sayımları zamanla değişmiş ve bugün daha net sonuçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Nüfus kayıt defterleri, nüfus sayımları hakkında bilgi ver nin yanı sıra mahalle, köy, meslek ve bu yerlerde yaşayan insanların yaşantıları hakkında genel bilgiler vermektedir. Yine mevcut gelir ve kaynakların tespitinin yapılmasında ve buna ek olarak yeni gelir kaynaklarının bulunması noktasında başvurulan önemli bir etkendir. Böylelikle nüfus defterleri sadece sayımın yapılmasında değil istatistiki verilerin bulunduğu kaynak niteliğindeki bilgilerin elde edilmesinde de başvurulmuş bir husustur. Sonuç olarak devletin sosyal ve ekonomik açıdan ve veri bakımından gelişim göstermesinde nüfus defterlerinin önemi büyüktür.

Keywords

Abstract

Population refers to the number of people living in a certain area during a certain period. Although the first census of the Ottoman Empire was conducted in the 15th and 16th centuries, II. It was carried out systematically during World War II, but not much was achieved. The census conducted in 1831 during the reign of Mahmud II is what we can call the first census of modern times. Since the main purpose of this census was to collect taxes and recruit soldiers, we do not have information about the exact population. Since then, population censuses, which have been conducted regularly, have changed over time and clearer results have begun to emerge today.In addition to providing information about population censuses, population registry books provide general information about neighborhoods, villages, professions and the lives of people living in these places. It is also an important factor used in determining existing income and resources and in addition to finding new income sources. Thus, population books are used not only in the census but also in obtaining information that is a source of statistical data. As a result, population books are of great importance in the development of the state in terms of social, economic and data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics