PROFESYONEL KEMAN ÖĞRETİM PROGRAMI MODEL ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-17 22:43:48.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 422-441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Profesyonel keman eğitiminde müziksel işitme-okuma-yazma ve müzik teorisi derslerinin çalgı dersleriyle birlikte yürütülmesi öğrencinin, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümü ve Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği bölümü sınavlarına yönelik hazırlık aşamasında sağlam bir zemin oluşturması, müzik eğitiminin verimliliği ve niteliğinin arttırılması için büyük önem taşır. Profesyonel keman eğitimine başlamadan önce öğrenci geçerliği ve güvenirliği uzmanlar tarafından kabul edilmiş bir müzik yetenek testinden geçirilmelidir. Keman çalgısının daha iyi icra edilebilmesi için, tonal müzik teorisinin yanı sıra yaşadığımız coğrafyada bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdüren makam müziğinin teorik yapısının da ele alınmış olması, bu coğrafya üzerinde üretilmiş ya da bestelenmiş ezgileri seslendirirken önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Bu çalışmada; ‘‘24 haftalık keman eğitimi programı model önerisi’’ için birçok kaynak kitap, tez, makale incelenmiş; bir takvim içerisinde ders saatleri ve kazanımlar planlanmış, uzman kişilerin görüş, öneri ve destekleri de alınarak bu alanda çalışma yapan kişilerin ve konu ile ilgili herkesin faydalanabileceği model bir öğretim programı inşa edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

It is significant to conduct the musical hearing-reading-writing and music theory courses together with musical instrument courses in professional violin education for students in terms of creating a solid foundation and increasing the productivity and quality of the music education during the preparation phase for the exams for Conservatories, Department of Music in the Faculties of Fine Arts, and Department of Music Teaching in the Faculties of Education. Students must be tested through a music skills assessment which is approved by specialists in terms of validity and reliability before commencing professional violin education. To achieve a better performance on the violin instrument, working on the theoretical structure of the maqam music, which continues its existence as a cultural treasury in the geography we live in, along with the tonal music theory will provide significant conveniences while performing the melodies produced or composed in this geography. In this study, many sources, books, theses, and articles in the literature were analyzed and course hours and achievements within a calendar were planned for the “model proposal for a 24-week violin education program” and the model was prepared upon receiving opinions, suggestions, and supports from specialists in their fields to guide those who conduct studies on this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics