TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK AKÇAPINAR KÖYÜNDE TESPİT EDİLEN HALI YASTIK DOKUMALARI

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-17 23:06:23.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 407-421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

El dokumaları, yalnızca kullanım amaçlarıyla sınırlı kalmayıp kültürel, estetik, ticari ve sanatsal özelliklere sahip eserlerdir. Geleneksel Türk sanatlarının önemli bir kısmını oluşturan el dokumaları, dokunmaya başlandığı günden bugüne kadar geleneksel bir üretim sürecine sahiptir. Halılar, Türk kültür tarihinde önemli bir unsur olmanın yanı sıra estetik açıdan da büyük öneme sahiptir. Tunceli Çemişgezek Akçapınar köyünde tespit edilen halı yastık dokuma örnekleri, Türk dokuma kültürünün önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Ulaşılan halı yastık örneklerinin bölgenin özgünlüğünü taşıdığı ve geleneksel tarzı sürdürdüğü görülmektedir. Araştırma kapsamında; 2021 ve 2023 yıllarında toplamda 4 kez saha araştırması yapılmıştır. Çemişgezek ilçesine İlçesi'ne bağlı Akçapınar köyünde 30 adet halı yastık ve 12 adet kilim yastık tespit edilmiştir. Bu örnekler arasından, yöre özelliklerini en iyi şekilde yansıtan 8 halı yastık örneği değerlendirilmiştir. Yöredeki halkın kültürünü yansıtan bu örnekler, sanayileşmenin artmasıyla birlikte yok olmaya başlamıştır. Bu sebeple, tespit edilen dokumaların incelenmesi ve belgelenmesi, yöresel kültürün devamlılığına katkı sağlaması açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Hand weavings are not only limited to their intended use but also have cultural, aesthetic, commercial and artistic features. Hand weavings, which constitute an important part of traditional Turkish arts, have a traditional production process since the day they started to be woven. In addition to being an important element in Turkish cultural history, carpets are also of great aesthetic importance. The carpet pillow weaving samples identified in Tunceli Çemişgezek Akçapınar village represent an important part of Turkish weaving culture. It is seen that the carpet cushion samples obtained carry the originality of the region and maintain the traditional style. Within the scope of the research; field research was conducted 4 times in total in 2021 and 2023. In Akçapınar village of Çemişgezek district, 30 carpet pillows and 12 rug pillows were identified. Among these samples, 8 carpet pillow samples that best reflect the local characteristics were evaluated. These samples, which reflect the culture of the people in the region, have started to disappear with the increase in industrialization. For this reason, it is important to examine and document the identified weavings in order to contribute to the continuity of the local culture.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics