ANTİK MEZOPOTAMYA SPORLARI VE OLİMPİYATLARI

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 01:51:19.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 61-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Antik Dönem Mezopotamya’da yapılan bazı sporların ve oyunların araştırılması ve Mezotomya olimpiyat oyunları üzerine güncel yorumlarda bulunmaktır. Literatür taraması yapılmıştır. Mezopotamya’da insanlar, hayvanları avlamak için çoğunlukla ok ve yay kullanıyorlardı ve mızrak fırlatıyorlardı. Kanıtlar, Asurlular ve Babillilerin de spor olarak yarış ve okçuluk yaptıklarını doğrulamaktadır. Bugün oynadığımız tavla erken Mezopotamya'nın oyunlarından biri idi. Boks ve güreş en popüler sporlardı ve Gılgamış Destanı’na yansımışlardır. Mezopotamyalılar bowling,  polo ve ragbi oynadılar, tanrılar ve tanrıçaları onurlandırmak adına dans ettiler. Dansçılar akrobatik hareketler yaparken sema danslarını da icra ediyorlardı. Mezopotamyalılar yaptıkları sporları kutlamalarda ve özel günlerde, örneğin iyi bir şey başardıklarında oynarlardı. Sonuç: Antik Dönem Mezopotamya’da bazı sporların (güreş, boks ve dans gibi)  Antik Yunan Olimpiyatları’nın kurulduğu belirtilen dönemden daha eski tarihlerde yapıldığı tespit edilmiştir. Özellikle Sümer ve onun etkilediği Mezopotamya halklarında spor ve oyunlar o dönemlerde yaşayan dünya milletleri içerisinde en gelişmiş spor faaliyetleri içerisinde kabul edilebilir. Kurallı olarak bazı sporların ilk ortaya çıktığı yer olarak düşünülebilir. Muhtemelen olimpiyat oyunlarına benzer bazı sporlarda organizasyonlar Antik Dönem’de Mezopotamya halklarında yapılmış olabilir.

Keywords

Abstract

 The aim of this study is to investigate some sports and games performed in Ancient Mesopotamia and to make current comments on the Mesopotamian Olympic Games. A literature review was conducted. In Mesopotamia, people mostly used bows and arrows and threw spears to hunt animals. Evidence confirms that the Assyrians and Babylonians also practiced racing and archery as sports. The backgammon we play today was one of the games of early Mesopotamia. Boxing and wrestling were the most popular sports and are reflected in the Gilgamesh epic. Mesopotamians played Bowling, Polo and Rugby, and danced to honour the Gods and Goddesses. While the dancers were performing acrobatic movements, they were also performing whirling dances. Mesopotamians played their sports at celebrations and special occasions, such as when they accomplished something good. Conclusion: It has been determined that some sports (such as wrestling, boxing and dancing) were practiced in ancient Mesopotamia at an earlier date than the period when the ancient Greek Olympics were established. Especially in Sumer and the Mesopotamian people affected by it, sports and games can be considered among the most developed sports activities among the nations of the world living at that time. As a rule, it can be considered as the place where some sports first emerged. Possibly, some sports events similar to the Olympic Games may have been organized by the people of Mesopotamia in ancient times.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics