8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ROL MODEL ALDIKLARI ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 21:22:51.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 241-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin rol model aldığı öğretmen özelliklerini incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma verileri, İstanbul ili, Sultangazi ilçesinde bir devlet ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencileriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. 15 öğrenciyle birebir görüşme yapılarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmenlerinde pozitif kişilik özelliklerini rol model aldığını ifade etmiştir. Etkili iletişim becerileri ise öğrencilerin öğretmenlerde en çok dikkat ettiği özelliklerdendir. Ayrıca öğretmenlerin ders dışı faaliyetlerle ilgilenmesi ve bunu sınıf ortamında paylaşması öğrencilerin dikkatini çekmektedir. Rol model almada öğretmen cinsiyetinin önemli olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin çoğu cinsiyetten bağımsız olarak öğretmen davranışlarına odaklandığını belirtmiştir. Bu çalışmayla, öğretmen özelliklerinin 8.sınıf öğrencilerinin kimlik gelişimi açısından önemi vurgulanmış ve literatür ışığında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the teacher characteristics that 8th-grade students consider as role models. Content analysis, a qualitative research method, was employed in the study. The research data were obtained through individual interviews with 8th-grade students attending a public middle school in Sultangazi district, Istanbul. Data collection involved one-on-one interviews with 15 students. According to the obtained data, the majority of students expressed that they consider positive personality traits in their teachers as role models. Effective communication skills are one of the characteristics that students pay most attention to in teachers. Additionally, teachers' involvement in extracurricular activities and sharing these in the classroom environment attracts students' attention. It was found that teacher gender is not important in role modeling. Most students stated that they focused on teacher behavior, regardless of gender. With this study, the importance of teacher characteristics in terms of the identity development of 8th grade students was emphasized and evaluated in the light of the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics