ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE VE ARAPÇA DERSLERİ KAVRAMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:45:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 225-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Erzincan ilindeki Anadolu imam hatip lisesinde okuyan öğrencilerin ders olarak aldıkları iki yabancı dil olan İngilizce ve Arapça derslerine yönelik algılarının karşılaştırılması ve muhtemel sonuçların belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yönteminde olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında Erzincan Anadolu imam hatip lisesinde öğrenim gören 10.11. ve 12 sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin İngilizce dersine olan ilgilerinin, sempatilerinin ve öğrenme arzularının Arapça dersine göre çok daha fazla olduğu, Arapça dersini en erken ortaokulda alabildikleri ve bazı öğrencilerin imam hatip ortaokuluna gitmeyerek sadece lise derecesinde dersi almaları, derse olan yabancılıkları, Arap harflerinin ve yazımının farklı olması öğrencilerin negatif düşünceler edinmesini tetiklemiş olabilir. Bununla beraber Arapçayı İslam dini ile bütünleştirerek çok seven, saygı duyan, ders olarak okutulmasından keyif alan öğrenci sayısı da az olmadığı tespit edilmiştir. Arapça dersinin daha erken yaşlarda verilmesi derse olan sempatinin artmasına sebep olabileceği sonucuna ulaşılabilir. İngilizce dersi için ise dersin erken yaşlardan itibaren öğrencilere verilmesi, evrensel bir dil olması, popülaritesinin yüksek olması, çoğu kitap, film, müzik gibi genç yaşlardaki bireylerin ilgisini çeken materyallerin bu dilde olması dile olan sempatiyi artırdığı sonucuna varılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to compare the perceptions of students studying in Anatolian religious high schools in Erzincan province towards English and Arabic courses, which are the two foreign languages they take as a course, and to determine the possible results. The research was designed in a phenomenological design in qualitative research method. The study group of the research consists of 10th, 11th and 12th grade students studying in Erzincan Anatolian religious high school in the 2023-2024 academic year. According to the results obtained, students' interest, sympathy and desire to learn English course is much higher than Arabic course, they can take Arabic course in middle school at the earliest, and some students do not go to imam hatip middle school and take the course only at high school level, their unfamiliarity with the course, different Arabic letters and spelling may have triggered students' negative thoughts. On the other hand, it has been determined that the number of students who love and respect Arabic by integrating it with the religion of Islam and enjoy having it as a course is not small. It can be concluded that teaching Arabic at an earlier age may lead to an increase in sympathy for the course. For the English course, it can be concluded that the fact that the course is given to students from an early age, that it is a universal language, that its popularity is high, and that most of the materials such as books, movies and music that attract the attention of young people are in this language increases the sympathy for the language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics