UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN UZMANLARIN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-153
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-06 11:41:40.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 209-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyuşturucu madde bağımlılığı kişinin yaşamını tüm alanlarıyla tehdit eden hayati bir durumdur. Günümüzde madde kullanımının artarak devam etmesi, özellikle gençlerin ve çocukların en savunmasız grup olması madde kullanımı konusunda büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada uyuşturucu madde bağımlılarının kişilik özelliklerinin ve davranış biçimlerinin anlaşılması, bağımlılığa eğilim gösterebilecek kişisel ve davranışsal özelliklerin saptanması ve önleyici çalışmaların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada toplam 10 uzmanla görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde gerçekleştirilerek toplamda her bir uzmana 8 soru sorulmuştur. Cevapların derinlemesine analiz edilip temaların oluşturulması için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda 8 tema elde edilerek her tema ayrı ayrı incelenmiştir. Bağımlıların davranışsal özellik olarak dürtüsel, içe dönük, saldırgan ve aileden kopuk olduğu görülmüştür. Kişilik yapısı olarak da bağımlı ve antisosyal kişilerin daha çok madde bağımlılığına eğilimli olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar literatür gözetilerek tartışılıp çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Drug addiction is a critical condition that threatens an individual's life in all aspects. The ongoing increase in substance use, particularly among youth and children who constitute the most vulnerable group, poses a significant threat in the present day. This study aims to comprehend the personality traits and behavioral patterns of drug addicts, identify personal and behavioral characteristics that may predispose individuals to addiction, and determine preventive measures. A total of 10 experts were interviewed in the study, with semi-structured interviews conducted, involving 8 questions for each expert. Content analysis was employed to deeply analyze responses, form themes, and identify patterns. Through the analysis, 8 themes were obtained and examined individually. It was observed that addicts exhibited impulsive, introverted, aggressive, and disconnected behaviors as behavioral characteristics. Regarding personality structure, individuals with addictive and antisocial tendencies were found to be more prone to substance addiction. All findings were discussed and various recommendations were provided in line with the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics