VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NIN UYGULAMA ALANI VE ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 01:43:32.0
Language : Türkçe
Konu : Milletlerarası Özel Hukuk
Number of pages: 230-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milletlerarası ticaretin artmasına paralel olarak ortaya çıkan hukukun yeknesaklaştırılması ihtiyacının bir sonucu olarak BM  tarafından Viyana Satım Antlaşması (CISG) hazırlanmıştır. Antlaşma hazırlanırken bazı ilkeler temel alınmıştır. Bu ilkeler; sözleşme özgürlüğü, iradelerin yorumu, sözleşme’nin ayakta tutulması, teamüllerin önemi ve dürüstlük ilkesidir. Türkiye’nin de taraf olduğu Antlaşma’nın uygulama alanının tam olarak tespit edilmesi, hangi tür satımlara uygulanıp, uygulanmayacağı meselesi önemlidir. Zira oldukça fazla ülkenin taraf olduğu bu Antlaşma’nın uygulama alanı bakımından temel nokta Antlaşma’nın yalnızca menkul mallara uygulanacak olmasıdır. Ayrıca satım sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin farklı ülkelerde bulunması da Antlaşma’nın uygulanması bakımından aranan şartlardan biridir. Antlaşma kapsamında gerek alıcının gerek satıcının bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden alıcıya ait olanlar bu çalışmanın kapsamında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

As a result of the need to uniformize the law, which emerged in parallel with the increase in international trade, the Vienna Sale Convention (CISG) was prepared by the UN. While preparing the treaty, some principles were taken as basis. These principles; freedom of contract, interpretation of wills, keeping the contract alive, the importance of customs and the principle of honesty. It is important to determine the exact field of application of the Agreement, to which Turkey is a party, and to which types of sales it will be applied and whether it will be applied. The main point in terms of the scope of application of this Treaty, to which many countries are parties, is that the Treaty will only be applied to movable property. In addition, it is one of the conditions required for the implementation of the Agreement that the parties to the sales contract have their workplaces in different countries. Both the buyer and the seller have certain obligations within the scope of the agreement. Among these obligations, those that belong to the buyer are examined within the scope of this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics