MOBİL OYUNLARLA DÖRT İŞLEM ÖĞRETİMİ HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-29 12:37:25.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 343-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematik öğrenme güçlüğü sayıları azımsanmayacak kadar fazla olan birçok öğrencinin yaşadığı özel öğrenme güçlüğü türlerinden biridir. Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler normal akranlarına göre matematik derslerinden çabucak sıkılabilirler bu durum bu öğrencilerin matematik dersinden kendilerini soyutlayıp uzaklaşmasına neden olabilir. Bu nedenle matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için uyugun müdahaleler son derece önemlidir. Bu araştırmada matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için önerilen müdahalelerden biri olan dijital oyunlardan mobil oyunlarla dört işlemi öğretimi hakkında matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin görüşlerine ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanılmış ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcı olarak 3 matematik öğrenme güçlüğü yaşayan beş ve altıncı sınıf öğrencileri yer almaktadır. Araştırma sonucunda matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin mobil oyunlarla dört işlem öğretimi hakkında eğlenceli ve öğretici olduğu yönünde fikir belirttiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Keywords

Abstract

Mathematics learning disability is one of the types of specific learning disability experienced by a considerable number of students. Students with mathematics learning disability may become bored with mathematics lessons more quickly than their normal peers, and this may cause these students to isolate themselves and move away from the mathematics lesson. Therefore, appropriate interventions are extremely important for students with mathematics learning disability. In this study, it was aimed to reach the opinions of students with mathematics learning difficulties about teaching four operations with mobile games, one of the recommended interventions for students with mathematics learning disability. The research is a qualitative study and the data were collected with a semi-structured interview form and analyzed through descriptive analysis. Participants in the research are fifth and sixth grade students who have three mathematics learning disability. As a result of the research, it was concluded that students with mathematics learning disability stated that teaching four operations with mobile games was fun and instructive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics